Ивайло Иванов


Ивайло Иванов


ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ

Заместник-министър на труда и социалната политика

 

Като заместник-министър на труда и социалната политика Ивайло Иванов отговаря за политиките за защита при безработица, насърчаване на заетостта, пазара на труда, трудовата миграция и свободното движение на работници, трудово право, обществено осигуряване, безопасност и здраве при работа и социалната сигурност. Наблюдава и координира дейността на Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

 

Ивайло Иванов е магистър по финанси и кредит от Стопанската академия „Димитър Ценов“ в Свищов. Притежава също магистърска степен по право от ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград.

 

От 2003 година работи в Агенцията за социално подпомагане, като последователно заема различни длъжности – от експертна до ръководна.  От септември 2009 година до средата на 2016 г. е изпълнителен директор на Агенцията.

 

Ивайло Иванов притежава и дългогодишен опит в сферата на  застрахователната дейност.

 

От 3 юни 2016 г. заема поста зам.-министър на труда и социалната политика.

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin