Заседания на НСНЗ през 2017 г.


Заседания на НСНЗ през 2017 г.


Заседание на 18.01.2017 г.:

1.ПОКАНА

2.РЕШЕНИЯ

 

Заседание на 26.01.2017 г.:

1.ПОКАНА

Заседанието не беше проведено поради неявяване на представителите на представителните организации на работниците и служителите на национално равнище

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin