Заседания на НСНЗ през 2017 г.


Заседания на НСНЗ през 2017 г.Заседание на 18.01.2017 г.:

1.ПОКАНА

2.РЕШЕНИЯ

 

Заседание на 26.01.2017 г.:

1.ПОКАНА

Заседанието не беше проведено поради неявяване на представителите на представителните организации на работниците и служителите на национално равнище

 

Заседание на 13.02.2017 г.:

1.ПОКАНА

2.РЕШЕНИЯ

 

Заседание на 02.03.2017 г.:

1.ПОКАНА

2.РЕШЕНИЯ

 

Заседание на 23.05.2017 г.:

1.ПОКАНА

2.РЕШЕНИЯ

 

Заседание на 12.07.2017 г.:

1.ПОКАНА

2.РЕШЕНИЯ

 

Заседание на 05.09.2017 г.:

1.ПОКАНА

2.РЕШЕНИЯ

 

Заседание на 01.11.2017 г.:

1.ПОКАНА

2.РЕШЕНИЯ

 

Заседание на 10.11.2017 г.:

1.ПОКАНА

2.РЕШЕНИЯ

 

Заседание на 30.11.2017 г.:

1.ПОКАНА

2.РЕШЕНИЯ

 

Заседание на 21.12.2017 г.:

1.ПОКАНА

2.РЕШЕНИЯ

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin