По-ниска януарска пенсия: Хората с инвалидна добавка ще получат новите помощи до 15 февруари


По-ниска януарска пенсия: Хората с инвалидна добавка ще получат новите помощи до 15 февруариБТВ, предаването „Тази сутрин“, 7.01.2019 г.

 

Водещ: Здравейте и Честита нова година!

Бисер Петков: Здравейте!

Водещ:Защо се наложи тази трансформация?

Бисер Петков: Това произтича от влезлия в сила от 1 януари Закон за хората с увреждания, който предвижда нова месечна финансова подкрепа за всички хора с трайни увреждания – пълнолетни лица, които са над 18 г. В тази месечна финансова подкрепа, която ще бъде в по-висок размер и ще се актуализира годишно, защото е обвързана с линията на бедност, влиза и тази добавка. Това са изплащаните към друг вид пенсия социални инвалидни пенсии в 25 процентен размер.

 

Водещ: Много хора според мен ще са притеснени, защото няма и да са разбрали или няма да са уведомени. Направихте ли така, че всички хора да разберат, че този вид добавка ще се трансформира и ще се изплаща от службата за социално подпомагане.

 

Бисер Петков: Да, това, което е направено с колегите от Национално осигурителния институт (НОИ) и Агенцията за социално подпомагане (АСП) е първо от страна на НОИ да бъдат изготвени разпореждания, които са изпратени на тези около 340 000 пенсионери. В това разпореждане се посочва размерът на пенсията, която се спира и съответно се уведомява, че тази добавка ще се изплаща под формата нанова месечна помощ. Уведомени са Български пощи, чрез които голяма част от пенсионерите получават пенсиите си. Там също има информационни материали, така че хората да разберат какъв е смисълът на промяната. А смисълът е да получават по-голяма подкрепа, която ще се актуализира годишно, защото тези социални инвалидни пенсии в непълен размер бяха отпускани до края на 2014 г., след което спря тяхното отпускане, но продължиха да се изплащат в замразен размер. И този размер е малко над 30 лв.

 

Водещ: Това означава, че те са били замразени 3-4 г.

 

Бисер Петков: Минималният размер на помощта, която ще получават сега хората със степен на увреждане над 71 процента до 90 процента, защото право на тези социални инвалидни пенсии имат хора с над 71 процента степен на увреждане, минималният размер на помощта е  52,20 лв. при около 30 лв. и малко над тази добавка, която ще бъде спряна. Аз ще помоля за разбиране тези хора, защото неудобството, което се получи, е, че двете системи плащат по различен график. НОИ изплаща пенсиите за текущия месец, започвайки от  7-мо число, докато АСП плаща за предходния месец. Голяма част от тези 340 000 пенсионери получават месечни добавки за социална интеграция от АСП. По данни на АСП това са 290 000. Те ще си получат добавките за месец декември през януари, и съответно няма да имат никакви задължения да правят постъпки, защото по служебен път новите месечни помощи ще им бъдат изплащани.

 

Водещ: Много е важно дали това е обвързано с действие от страна на хората, трябва ли да отидат да подадат заявление. Колко трябва да го направят?

 

Бисер Петков: Действието, което трябва да предприемат, по наши разчети около 50 000 пенсионери, които не получават месечни интеграционни добавки от АСП и за да получават новата месечна помощ, би трябвало да подадат заявление-декларация в дирекцията социално подпомагане по техния настоящ адрес.

 

Водещ: Ако не го направят, ако се окаже, че някой не е уведомен, има ли ангажимент от страна на държавата да отиде някой социален работник при тези хора или някой, който да им каже, че трябва да го направят.

 

Бисер Петков: С нашите служби максимално ще съдействаме, за да информираме хората. Законът изрично предвижда за тези, за които има данни, има извършени плащания, номер на сметка, или пък изразена воля за получаване на сумите чрез пощенските клонове това да става по служебен път. Но за хората, които не са получавали плащания от АСП, би трябвало да подадат тези заявления–декларации до края на месец март. Ако те го направят, няма да загубят правото си, защото погасителният срок на вземанията за социални плащания е 3 м.

 

Водещ: Това означава, че до края на март трябва да подадат такива заявления. Ако подадат до края на март, тези, които не са се добавили през януари и февруари, ще бъдат изплатени до края на март.

 

Бисер Петков: Ще бъдат изплатени накуп. Колкото по-рано го направят, толкова по-добре, за да могат да получават регулярно новата месечна финансова подкрепа.

 

 

Водещ: Нека хората и чрез ефира да се осведомят за това, за да могат да не губят парите си или да получават по-малка пенсия, и да не се чудят защо това е така през новата година. Винетките за хора с увреждания, знаем, че скандалът с електронните винетки е от миналата седмица, като че ли затихна, като че ли системата вече заработи, за хората с увреждания ще има ли проблем.

 

Бисер Петков: Хората с увреждания имат право на безплатни винетни стикери. Миналата година около 228 000 хора с увреждания са получили безплатни винетни стикери. Тази година, след като се  въведе електронната винетка, това наложи промяна в Наредбата за реда и условията за предоставяне на безплатни електронни винетки. Като тази Наредба влезе в сила от 1-ви януари и от 2-ри януари дирекциите „Социално подпомагане“ в страната приемат заявление-декларация за съответно предоставяне на безплатни електронни винетки. По данни на АСП през първият ден над 2700 заявления са подадени. Очакваме, че този процес ще протича нормално. Предвидено е ежедневно, постъпилите заявления по защитения електронен канал да бъдат предоставяни на агенция „Пътна инфраструктура“. В рамките на до 2 дни агенция „Пътна инфраструктура“ съответно да предостави информация, да генерира електронни винетки и в рамките общо на 7 дни, хората, които са подали заявления, да получават тези електронни винетки.

 

Водещ: Смятате ли, че там би имало някакво затруднение или забавяне? От момента, в който те са подали молбата да знаят, че след 7 дни ще имат винетка, или може да има някакво забавяне, което да не е по тяхна причина.

 

Бисер Петков: Не очакваме забавяне, процесът стартира от 2-ри януари. През започващата седмица очакваме, че вече ще бъдат валидирани първите електронни винетки за хора с увреждания, още повече, че действащите винетни стикери действат с валидност до началото на февруари. Така че имаме един период, в който вярвам, процесът ще върви нормално. Хората с увреждания не бива да избързват, т.е. те да се информират до кога е срокът на валидност на тяхната действаща винетка и около 10-тина дни, преди изтичането на този срок, е добре да подадат заявлението за издаване на електронна винетка.

 

Водещ: В края на миналата година разбрахме, че фирмите трябва да наемат хора с увреждания по закон. Между 50  и 99 души по 1 човек, над 100 по 2 процента от състава, ако е възможно обаче това за производството. Това обаче означава ли, че ако фирмите не назначат такива хора, реално се въвежда данък хора с увреждания.

 

Бисер Петков: Не бих приел това определение, става дума за компесационна такса, или вноска, ако работодател, който не изпълни това задължение за попълване на квотата за лица с увреждания, трябва да внася. Вноската е 30 процента от минималната работна заплата.

 

Водещ: Това е като данък ако ти не си наел хора с увреждания. Но това ще проработи ли наистина за хората с увреждания, защото една фирма може да реши да плати, вместо да си създава проблеми,или пък  да търси хора с увреждания, които наистина ще могат да се включат в производството или в самия работен процес.

 

Бисер Петков: Това предложение, което вече е законова норма, беше едно от най-широко дискутираните в рамките на подготовката на закона за хората с увреждания. Това е една стара идея в България и работеща практика в други европейски държави като Германия, Испания, Гърция. Очакване от страна на хората с увреждания е, че по този начин една значителна част от тях ще получат възможност да работят. Интеграция на хората с увреждания е когато те се трудят. Затова се въведе това изискване като ще бъдем максимално толерантни. Законодателят е предвидил алтернативни мерки, които ще бъдат разписани подробно в правилника за прилагане на закона.

 

Водещ: Въпросът е да не е фиктивна заетост, която ще накара хората с увреждания отново да са си в домовете, фирмите фиктивно ще наемат такива или ще решават да си плащат този данък.

 

Бисер Петков: Сегашната конюнктура на пазара на труда, когато има остър недостиг на работна сила, фирмите наистина ще наемат и хора с увреждания, когато те могат да изпълняват съответната работа.

 

Водещ: В началото на годината нека да кажем с колко ще се вдигнат пенсиите за 2019 г.?

 

Бисер Петков: От 1-ви юли всички пенсии, отпуснати до края на 2018 г., ще бъдат индексирани с 5,7 процента. Новите размери на минималните пенсии, които се определят със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, вече са фиксирани. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1-ви юли ще бъде вече близо 219,36 лв.

 

Водещ: Средно с колко се вдига една пенсия в България?

 

Бисер Петков: Нарастването на средната пенсия, което се очаква , е  24 лв.

 

Водещ: Майките на деца с увреждания махнаха палатките до  Народното събрание. Зарекоха се, че ще ги вдигнат в началото на новата година пред здравното министерство. Те искат реформа в ТЕЛК, възможно ли е окончателно да бъде направена така, че да са доволни голяма част от хората с увреждания?

 

Бисер Петков: Миналата година започна реформата, за част от тези стъпки вече говорихме – новата месечна финансова подкрепа за хората с увреждания, индивидуалната оценка, която се подготвя, личната помощ, която се въведе и която от 1-ви септември би следвало да се предоставя. Всичко това обаче е следствие от медицинската оценка –от вида и степента на увреждане или от трайно загубената работоспособност, която сега се определя от ТЕКЛ-овите състави. Така че, логично е исканията за реформа да бъдат насочени и към системата на медицинската оценка. Мисля, че вече имаме добро взаимодействие с представители на майките на деца с увреждания. Разчитаме на тях и в подготовката на подзаконовата уредба по приетите закони. Сигурен съм, че ще се направят и крачки в правилната посока и по отношение на промяната в медицинската експертиза. Още в края на 2017 г. МТСП предложи концепция за отделяне на експертизата на работоспособността от чисто медицинската оценка.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin