Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ


Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИСписък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Рег. № Име, презиме, фамилия Длъжност Подадена в срок Вид декларация
ДК2-360/ 14.08.2018 Елка Димитрова Милева държавен експерт подадена извън срока Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
  Христо Андонов Христов старши експерт не е подадена Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2

 

Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin