Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал .1, т. 1, т. 2, т. 3 и т.4 от ЗПКОНПИ - 2019 г.


Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал .1, т. 1, т. 2, т. 3 и т.4 от ЗПКОНПИ - 2019 г.Р  Е  Г  И  С  Т  Ъ  Р
НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО  чл. 35, ал .1, т. 1, т. 2, т. 3 и т.4 от ЗПКОНПИ - 2019 г.
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ ДЕКЛАРАЦИЯ  ЧЛ. 35,  АЛ.1,  Т.1 ДЕКЛАРАЦИЯ  ЧЛ. 35,  АЛ.1,  Т.3 ДЕКЛАРАЦИЯ  ЧЛ. 35,  АЛ.1,  Т.2  Част I ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЧЛ. 35,  АЛ.1,  Т.2 
Част II
ДЕКЛАРАЦИЯ  ЧЛ. 35,  АЛ.1,  Т.4
Ирена Борисова Цветкова главен експерт ДК1-1/ 09.01.2019   да ДК2-1/ 21.01.2019  
Елка Димитрова Гергинова главен експерт ДК1-2/ 29.01.2019   да ДК2-2/ 12.02.2019  
Мария Красимирова Пеева младши експерт ДК1-3/ 06.02.2019        
Ивелина Светославова Стоянова младши експерт ДК1-4/ 06.02.2019        
Галина Раднева Мутафчийска началник на отдел ДК1-5/ 08.02.2019        
Таня Петкова Петрова главен експерт ДК1-6/ 20.02.2019        

 

Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал .1, т. 1, т. 2, т. 3 и т.4 от ЗПКОНПИ - 2019 г.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin