Контакти


КонтактиКОНТАКТИ С НАС:

Централно звено за изпълнение на ПКБ

1051 гр. София, ул. "Триадица" №2, ет. партер

тел. 02/8119674; 02/8119469; 02/9813942

e-mail: kb.mtsp@abv.bg

Регионално звено за изпълнение на ПКБ

7000 гр. Русе, пл. "Свобода" №6

тел.: 0885686884; 0882887231

e-mail: kbruse@abv.bg

Регионално звено за изпълнение на ПКБ

1051 гр. София, ул. "Триадица" №2, ет. партер

тел.: 02/8119409; 0882887224

e-mail: bbsof@abv.bg

Регионално звено за изпълнение на ПКБ

6000 гр. Стара Загора, ул. "Стефан Караджа" №8

тел.: 0887553396; 0879554389; 0882887232

e-mail: bbsz@abv.bg

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin