Категории:


Към категориите

2019-06-12 10:14:30 - Лиляна Велева
По чл.13 от Наредбата за трудоустрояване , считат ли се трудоустроени работещите лица с решения на ТЕЛК с 50 и над 50% намалена работоспособност , които не са били трудоустроявани в предприятието и заплаща ли им се допълнително трудово възнаграждение по ал.1 на чл.13

2019-06-12 14:45:36 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 78 от Наредбата за медицинската експертиза в своите решения ТЕЛК (НЕЛК) определят условията на труд, противопоказани за здравословното състояние на освидетелстваните лица. При лице с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност ТЕЛК (НЕЛК) се произнася по работоспособността му за работното му място и при необходимост го трудоустроява. С разпоредбите на раздел III на Наредбата за трудоустрояване се установяват специфични правила за труда на работниците или служителите с над 50 на сто загубена работоспособност в специализираните предприятия. Съгласно 12, ал. 1 от наредбата трудът на работниците или служителите с над 50 на сто загубена работоспособност в специализираните предприятия, цехове и звена за лица с намалена работоспособност се нормира и заплаща по норми и разценки за здрави работници или служители. От гореизложеното следва, че установените в раздел III на наредбата специфични правила се прилагат само за работещи в специализираните предприятия, цехове и звена за лица с намалена работоспособност, когато системата на заплащане е според изработеното /по трудови норми и разценки/. Само ако работникът или служителят отговаря на посочените по-горе изисквания, то той би имал право на допълнително месечно възнаграждение, което се определя съгласно чл. 13 от наредбата. След като лицето има документ, с който е трудоустроено мнението ни е, че то следва да се счита за такова от датата, на която ТЕЛК е определил % на загубена работоспособност. МВ/

2019-06-12 10:14:28 - Лиляна Велева
По чл.13 от Наредбата за трудоустрояване , считат ли се трудоустроени работещите лица с решения на ТЕЛК с 50 и над 50% намалена работоспособност , които не са били трудоустроявани в предприятието и заплаща ли им се допълнително трудово възнаграждение по ал.1 на чл.13

2019-06-12 14:49:03 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 78 от Наредбата за медицинската експертиза в своите решения ТЕЛК (НЕЛК) определят условията на труд, противопоказани за здравословното състояние на освидетелстваните лица. При лице с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност ТЕЛК (НЕЛК) се произнася по работоспособността му за работното му място и при необходимост го трудоустроява. С разпоредбите на раздел III на Наредбата за трудоустрояване се установяват специфични правила за труда на работниците или служителите с над 50 на сто загубена работоспособност в специализираните предприятия. Съгласно 12, ал. 1 от наредбата трудът на работниците или служителите с над 50 на сто загубена работоспособност в специализираните предприятия, цехове и звена за лица с намалена работоспособност се нормира и заплаща по норми и разценки за здрави работници или служители. От гореизложеното следва, че установените в раздел III на наредбата специфични правила се прилагат само за работещи в специализираните предприятия, цехове и звена за лица с намалена работоспособност, когато системата на заплащане е според изработеното /по трудови норми и разценки/. Само ако работникът или служителят отговаря на посочените по-горе изисквания, то той би имал право на допълнително месечно възнаграждение, което се определя съгласно чл. 13 от наредбата. След като лицето има документ, с който е трудоустроено мнението ни е, че то следва да се счита за такова от датата, на която ТЕЛК е определил % на загубена работоспособност. МВ/

2019-06-12 10:14:19 - Лиляна Велева
По чл.13 от Наредбата за трудоустрояване , считат ли се трудоустроени работещите лица с решения на ТЕЛК с 50 и над 50% намалена работоспособност , които не са били трудоустроявани в предприятието и заплаща ли им се допълнително трудово възнаграждение по ал.1 на чл.13

2019-06-12 14:48:45 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 78 от Наредбата за медицинската експертиза в своите решения ТЕЛК (НЕЛК) определят условията на труд, противопоказани за здравословното състояние на освидетелстваните лица. При лице с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност ТЕЛК (НЕЛК) се произнася по работоспособността му за работното му място и при необходимост го трудоустроява. С разпоредбите на раздел III на Наредбата за трудоустрояване се установяват специфични правила за труда на работниците или служителите с над 50 на сто загубена работоспособност в специализираните предприятия. Съгласно 12, ал. 1 от наредбата трудът на работниците или служителите с над 50 на сто загубена работоспособност в специализираните предприятия, цехове и звена за лица с намалена работоспособност се нормира и заплаща по норми и разценки за здрави работници или служители. От гореизложеното следва, че установените в раздел III на наредбата специфични правила се прилагат само за работещи в специализираните предприятия, цехове и звена за лица с намалена работоспособност, когато системата на заплащане е според изработеното /по трудови норми и разценки/. Само ако работникът или служителят отговаря на посочените по-горе изисквания, то той би имал право на допълнително месечно възнаграждение, което се определя съгласно чл. 13 от наредбата. След като лицето има документ, с който е трудоустроено мнението ни е, че то следва да се счита за такова от датата, на която ТЕЛК е определил % на загубена работоспособност. МВ/

2019-06-12 10:14:18 - Лиляна Велева
По чл.13 от Наредбата за трудоустрояване , считат ли се трудоустроени работещите лица с решения на ТЕЛК с 50 и над 50% намалена работоспособност , които не са били трудоустроявани в предприятието и заплаща ли им се допълнително трудово възнаграждение по ал.1 на чл.13

2019-06-12 14:48:27 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 78 от Наредбата за медицинската експертиза в своите решения ТЕЛК (НЕЛК) определят условията на труд, противопоказани за здравословното състояние на освидетелстваните лица. При лице с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност ТЕЛК (НЕЛК) се произнася по работоспособността му за работното му място и при необходимост го трудоустроява. С разпоредбите на раздел III на Наредбата за трудоустрояване се установяват специфични правила за труда на работниците или служителите с над 50 на сто загубена работоспособност в специализираните предприятия. Съгласно 12, ал. 1 от наредбата трудът на работниците или служителите с над 50 на сто загубена работоспособност в специализираните предприятия, цехове и звена за лица с намалена работоспособност се нормира и заплаща по норми и разценки за здрави работници или служители. От гореизложеното следва, че установените в раздел III на наредбата специфични правила се прилагат само за работещи в специализираните предприятия, цехове и звена за лица с намалена работоспособност, когато системата на заплащане е според изработеното /по трудови норми и разценки/. Само ако работникът или служителят отговаря на посочените по-горе изисквания, то той би имал право на допълнително месечно възнаграждение, което се определя съгласно чл. 13 от наредбата. След като лицето има документ, с който е трудоустроено мнението ни е, че то следва да се счита за такова от датата, на която ТЕЛК е определил % на загубена работоспособност. МВ/

2019-06-12 10:14:14 - Лиляна Велева
По чл.13 от Наредбата за трудоустрояване , считат ли се трудоустроени работещите лица с решения на ТЕЛК с 50 и над 50% намалена работоспособност , които не са били трудоустроявани в предприятието и заплаща ли им се допълнително трудово възнаграждение по ал.1 на чл.13

2019-06-12 14:48:08 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 78 от Наредбата за медицинската експертиза в своите решения ТЕЛК (НЕЛК) определят условията на труд, противопоказани за здравословното състояние на освидетелстваните лица. При лице с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност ТЕЛК (НЕЛК) се произнася по работоспособността му за работното му място и при необходимост го трудоустроява. С разпоредбите на раздел III на Наредбата за трудоустрояване се установяват специфични правила за труда на работниците или служителите с над 50 на сто загубена работоспособност в специализираните предприятия. Съгласно 12, ал. 1 от наредбата трудът на работниците или служителите с над 50 на сто загубена работоспособност в специализираните предприятия, цехове и звена за лица с намалена работоспособност се нормира и заплаща по норми и разценки за здрави работници или служители. От гореизложеното следва, че установените в раздел III на наредбата специфични правила се прилагат само за работещи в специализираните предприятия, цехове и звена за лица с намалена работоспособност, когато системата на заплащане е според изработеното /по трудови норми и разценки/. Само ако работникът или служителят отговаря на посочените по-горе изисквания, то той би имал право на допълнително месечно възнаграждение, което се определя съгласно чл. 13 от наредбата. След като лицето има документ, с който е трудоустроено мнението ни е, че то следва да се счита за такова от датата, на която ТЕЛК е определил % на загубена работоспособност. МВ/

2019-06-12 10:13:48 - Лиляна Велева
По чл.13 от Наредбата за трудоустрояване , считат ли се трудоустроени работещите лица с решения на ТЕЛК с 50 и над 50% намалена работоспособност , които не са били трудоустроявани в предприятието и заплаща ли им се допълнително трудово възнаграждение по ал.1 на чл.13

2019-06-12 14:47:41 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 78 от Наредбата за медицинската експертиза в своите решения ТЕЛК (НЕЛК) определят условията на труд, противопоказани за здравословното състояние на освидетелстваните лица. При лице с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност ТЕЛК (НЕЛК) се произнася по работоспособността му за работното му място и при необходимост го трудоустроява. С разпоредбите на раздел III на Наредбата за трудоустрояване се установяват специфични правила за труда на работниците или служителите с над 50 на сто загубена работоспособност в специализираните предприятия. Съгласно 12, ал. 1 от наредбата трудът на работниците или служителите с над 50 на сто загубена работоспособност в специализираните предприятия, цехове и звена за лица с намалена работоспособност се нормира и заплаща по норми и разценки за здрави работници или служители. От гореизложеното следва, че установените в раздел III на наредбата специфични правила се прилагат само за работещи в специализираните предприятия, цехове и звена за лица с намалена работоспособност, когато системата на заплащане е според изработеното /по трудови норми и разценки/. Само ако работникът или служителят отговаря на посочените по-горе изисквания, то той би имал право на допълнително месечно възнаграждение, което се определя съгласно чл. 13 от наредбата. След като лицето има документ, с който е трудоустроено мнението ни е, че то следва да се счита за такова от датата, на която ТЕЛК е определил % на загубена работоспособност. МВ/

2019-06-12 10:13:35 - Лиляна Велева
По чл.13 от Наредбата за трудоустрояване , считат ли се трудоустроени работещите лица с решения на ТЕЛК с 50 и над 50% намалена работоспособност , които не са били трудоустроявани в предприятието и заплаща ли им се допълнително трудово възнаграждение по ал.1 на чл.13

2019-06-12 14:47:19 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 78 от Наредбата за медицинската експертиза в своите решения ТЕЛК (НЕЛК) определят условията на труд, противопоказани за здравословното състояние на освидетелстваните лица. При лице с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност ТЕЛК (НЕЛК) се произнася по работоспособността му за работното му място и при необходимост го трудоустроява. С разпоредбите на раздел III на Наредбата за трудоустрояване се установяват специфични правила за труда на работниците или служителите с над 50 на сто загубена работоспособност в специализираните предприятия. Съгласно 12, ал. 1 от наредбата трудът на работниците или служителите с над 50 на сто загубена работоспособност в специализираните предприятия, цехове и звена за лица с намалена работоспособност се нормира и заплаща по норми и разценки за здрави работници или служители. От гореизложеното следва, че установените в раздел III на наредбата специфични правила се прилагат само за работещи в специализираните предприятия, цехове и звена за лица с намалена работоспособност, когато системата на заплащане е според изработеното /по трудови норми и разценки/. Само ако работникът или служителят отговаря на посочените по-горе изисквания, то той би имал право на допълнително месечно възнаграждение, което се определя съгласно чл. 13 от наредбата. След като лицето има документ, с който е трудоустроено мнението ни е, че то следва да се счита за такова от датата, на която ТЕЛК е определил % на загубена работоспособност. МВ/

2019-06-12 10:13:14 - Лиляна Велева
По чл.13 от Наредбата за трудоустрояване , считат ли се трудоустроени работещите лица с решения на ТЕЛК с 50 и над 50% намалена работоспособност , които не са били трудоустроявани в предприятието и заплаща ли им се допълнително трудово възнаграждение по ал.1 на чл.13

2019-06-12 14:46:40 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 78 от Наредбата за медицинската експертиза в своите решения ТЕЛК (НЕЛК) определят условията на труд, противопоказани за здравословното състояние на освидетелстваните лица. При лице с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност ТЕЛК (НЕЛК) се произнася по работоспособността му за работното му място и при необходимост го трудоустроява. С разпоредбите на раздел III на Наредбата за трудоустрояване се установяват специфични правила за труда на работниците или служителите с над 50 на сто загубена работоспособност в специализираните предприятия. Съгласно 12, ал. 1 от наредбата трудът на работниците или служителите с над 50 на сто загубена работоспособност в специализираните предприятия, цехове и звена за лица с намалена работоспособност се нормира и заплаща по норми и разценки за здрави работници или служители. От гореизложеното следва, че установените в раздел III на наредбата специфични правила се прилагат само за работещи в специализираните предприятия, цехове и звена за лица с намалена работоспособност, когато системата на заплащане е според изработеното /по трудови норми и разценки/. Само ако работникът или служителят отговаря на посочените по-горе изисквания, то той би имал право на допълнително месечно възнаграждение, което се определя съгласно чл. 13 от наредбата. След като лицето има документ, с който е трудоустроено мнението ни е, че то следва да се счита за такова от датата, на която ТЕЛК е определил % на загубена работоспособност. МВ/

2019-06-12 10:13:14 - Лиляна Велева
По чл.13 от Наредбата за трудоустрояване , считат ли се трудоустроени работещите лица с решения на ТЕЛК с 50 и над 50% намалена работоспособност , които не са били трудоустроявани в предприятието и заплаща ли им се допълнително трудово възнаграждение по ал.1 на чл.13

2019-06-12 14:47:01 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 78 от Наредбата за медицинската експертиза в своите решения ТЕЛК (НЕЛК) определят условията на труд, противопоказани за здравословното състояние на освидетелстваните лица. При лице с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност ТЕЛК (НЕЛК) се произнася по работоспособността му за работното му място и при необходимост го трудоустроява. С разпоредбите на раздел III на Наредбата за трудоустрояване се установяват специфични правила за труда на работниците или служителите с над 50 на сто загубена работоспособност в специализираните предприятия. Съгласно 12, ал. 1 от наредбата трудът на работниците или служителите с над 50 на сто загубена работоспособност в специализираните предприятия, цехове и звена за лица с намалена работоспособност се нормира и заплаща по норми и разценки за здрави работници или служители. От гореизложеното следва, че установените в раздел III на наредбата специфични правила се прилагат само за работещи в специализираните предприятия, цехове и звена за лица с намалена работоспособност, когато системата на заплащане е според изработеното /по трудови норми и разценки/. Само ако работникът или служителят отговаря на посочените по-горе изисквания, то той би имал право на допълнително месечно възнаграждение, което се определя съгласно чл. 13 от наредбата. След като лицето има документ, с който е трудоустроено мнението ни е, че то следва да се счита за такова от датата, на която ТЕЛК е определил % на загубена работоспособност. МВ/

2019-06-12 10:13:05 - Лиляна Велева
По чл.13 от Наредбата за трудоустрояване , считат ли се трудоустроени работещите лица с решения на ТЕЛК с 50 и над 50% намалена работоспособност , които не са били трудоустроявани в предприятието и заплаща ли им се допълнително трудово възнаграждение по ал.1 на чл.13

2019-06-12 14:46:22 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 78 от Наредбата за медицинската експертиза в своите решения ТЕЛК (НЕЛК) определят условията на труд, противопоказани за здравословното състояние на освидетелстваните лица. При лице с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност ТЕЛК (НЕЛК) се произнася по работоспособността му за работното му място и при необходимост го трудоустроява. С разпоредбите на раздел III на Наредбата за трудоустрояване се установяват специфични правила за труда на работниците или служителите с над 50 на сто загубена работоспособност в специализираните предприятия. Съгласно 12, ал. 1 от наредбата трудът на работниците или служителите с над 50 на сто загубена работоспособност в специализираните предприятия, цехове и звена за лица с намалена работоспособност се нормира и заплаща по норми и разценки за здрави работници или служители. От гореизложеното следва, че установените в раздел III на наредбата специфични правила се прилагат само за работещи в специализираните предприятия, цехове и звена за лица с намалена работоспособност, когато системата на заплащане е според изработеното /по трудови норми и разценки/. Само ако работникът или служителят отговаря на посочените по-горе изисквания, то той би имал право на допълнително месечно възнаграждение, което се определя съгласно чл. 13 от наредбата. След като лицето има документ, с който е трудоустроено мнението ни е, че то следва да се счита за такова от датата, на която ТЕЛК е определил % на загубена работоспособност. МВ/

2019-06-12 10:12:52 - Лиляна Велева
По чл.13 от Наредбата за трудоустрояване , считат ли се трудоустроени работещите лица с решения на ТЕЛК с 50 и над 50% намалена работоспособност , които не са били трудоустроявани в предприятието и заплаща ли им се допълнително трудово възнаграждение по ал.1 на чл.13

2019-06-12 14:46:03 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 78 от Наредбата за медицинската експертиза в своите решения ТЕЛК (НЕЛК) определят условията на труд, противопоказани за здравословното състояние на освидетелстваните лица. При лице с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност ТЕЛК (НЕЛК) се произнася по работоспособността му за работното му място и при необходимост го трудоустроява. С разпоредбите на раздел III на Наредбата за трудоустрояване се установяват специфични правила за труда на работниците или служителите с над 50 на сто загубена работоспособност в специализираните предприятия. Съгласно 12, ал. 1 от наредбата трудът на работниците или служителите с над 50 на сто загубена работоспособност в специализираните предприятия, цехове и звена за лица с намалена работоспособност се нормира и заплаща по норми и разценки за здрави работници или служители. От гореизложеното следва, че установените в раздел III на наредбата специфични правила се прилагат само за работещи в специализираните предприятия, цехове и звена за лица с намалена работоспособност, когато системата на заплащане е според изработеното /по трудови норми и разценки/. Само ако работникът или служителят отговаря на посочените по-горе изисквания, то той би имал право на допълнително месечно възнаграждение, което се определя съгласно чл. 13 от наредбата. След като лицето има документ, с който е трудоустроено мнението ни е, че то следва да се счита за такова от датата, на която ТЕЛК е определил % на загубена работоспособност. МВ/

2019-06-04 10:29:49 - Таня Томова
Здравейте, към юни 2019г. учител на трудов договор в училище има неизползван отпуск в размер на 23 дни. Може ли този отпуск да се използва през м. юли 2019г? В случай че няма право да ги ползва, при прекратяване на трудовия договор през 2020г. има ли право на обезщетение за тези 23 дни неизползван отпуск от 2017г.?

2019-06-12 13:33:48 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
В Кодекса на труда /КТ/ не е предвидено ограничение във времето за ползване на платен годишен отпуск от учителите. С оглед да не се затруднява учебният процес, същите ползват отпуск във време, когато учениците не са заети с учебни занятия. Няма пречка обаче платеният годишен отпуск да се ползва по всяко време на календарната година. В чл. 176а, ал. 1 от КТ е предвидено, че когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност. При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, правото на който не е погасено по давност – чл. 224 от КТ. МВ/

2019-06-01 20:35:36 - Елена Ралева
Здравейте, Може ли да се връчи предизвестие на служител на постоянен ТД, придобил право на пенсия по чл.68 от КСО, докато е в болничен? Благодаря Ви.

2019-06-12 13:36:01 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда /КТ/ работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Както е видно от разпоредбата, предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение на посоченото основание може да бъде отправено от работодателя след като лицето е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. При прекратяване на трудовия договор на посоченото основание лицето не се ползва от закрилата при уволнение, предвидена в чл. 333 от КТ. МВ/

2019-05-31 13:04:03 - Валентин Стоянов
Здравейте. В чл. 315 от КТ работодател с над 50 работници и служители, ежегодно определя работни места за трудоустрояване. Въпроса ми е дали тази бройка се определя на база броя на реално заетите работни места или се взема като бройката по утвърден щат, щатно разписание, без да се съобразява с реално заетите бройки. Предварително благодаря.

2019-06-17 16:31:08 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 315 от Кодекса на труда /КТ/ работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от икономическата дейност. В разпоредбата е посочено от „общия брой“ работници и служители, т. е. има се предвид от утвърдения щат. МВ/

2019-05-31 07:34:06 - Надежда Монова
Здравейте. Работя в сферата на образованието. На 03.09.2018 г. ме съкратиха неправомерно. Съда ме възстановява на работа през м. Май 2019 г. Трябва ли да върна обезщетения по чл.220 и 222 на работодателя и тези получени от НОИ? Ако не искам обезщетения по чл.225 трябва ли да върна на НОИ полученото?

2019-06-12 15:37:31 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
При отмяна на заповедта за прекратяване на трудовия договор и възстановяването на работа на работника или служителя се счита, че трудовото му правоотношение не е било прекратявано, поради което всички права по него се запазват. Обезщетенията, които са изплатени на лицето при прекратяване на трудовия договор, се явяват платени на отпаднало основание, но то не е длъжно да ги върне доброволно, тъй като са получени добросъвестно от него. Разпоредбата на чл.8, ал.2 от Кодекса на труда установява правилото, че добросъвестността при осъществяване на трудовите права и задължения се предполага до установяване на противното. В случаите, когато работодателят счита, че работникът или служителят дължи връщане на получените обезщетения, следва да потърси вземането си по съдебен ред. МВ/

2019-05-31 02:15:19 - miss Milena Konstantinova
ot 1985v sam bez pari. gledah bolni roditeli bez zaplata i brat neosazhdan 3 godini v zatvora

2019-06-13 17:16:13 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема госпожо Константинова, Съгласно правилата, относно рубриката „Въпроси и отговори“ на въпроси в които има становища, мнения, предложения, коментари, които не съдържат конкретен въпрос, както и изрази, квалификации и други не се изготвят отговори./НД/

2019-05-31 01:33:00 - Теодора Танева
Здравейте, в момента съм в болничен 135 дневен за бременност и раждане на близнаци, налага ми се да постъпя в болница за решаване на мой здравословен проблем. Има ли право бащата на болничен за отглеждане на децата за времето в което аз ще съм в болница?

2019-06-18 11:21:35 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Уважаема г-жо Танева, с чл. 167, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) е уредена възможността, когато майката на дете до 2-годишна възраст заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето (децата, когато са близнаци), съответната част от отпуската за раждане да се ползва от бащата. С негово съгласие тези отпуски могат да се ползват от един от неговите родители или от един от родителите на починалата или заболялата тежко майка на детето, когато работи по трудово правоотношение. Съгласно чл. 48, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО), когато майката на дете до 2-годишна възраст заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето, съответната част от отпуските поради раждане и за отглеждане на дете се ползва от бащата. В този случай отпускът се ползва и се прекратява при условията и по реда на чл. 45 и чл. 46 от НРВПО, без да се изисква съгласието на майката. С ал. 2 на чл. 48 от НРВПО е указано, че бащата има право на отпуск по чл. 167, ал. 1 от КТ, при условие че той работи по трудово правоотношение, независимо от това, дали майката е работила, или работи по трудово правоотношение. За времето на лечение на личните й здравословни проблеми майката има право на отпуск по чл. 162 от КТ. По този ред работникът или служителят има право на отпуск при временна неработоспособност поради общо заболяване или професионална болест, за санаторно-курортно лечение, при належащ медицински преглед или изследване и др. Отпуските се разрешават от здравните органи, болничните листове се представят пред работодателя, като за времето на отпуск поради временна неработоспособност на работника или служителя се изплаща парично обезщетение в срокове и в размери, определени с Кодекса за социално осигуряване (КСО). Право на парично обезщетение за времето на отпуск поради временна неработоспособност, по силата на чл. 40, ал. 1 и 2 от КСО, се придобива при наличието на следните условия: 1) към деня на настъпване на временната неработоспособност лицето да е осигурено за общо заболяване и майчинство (лице, което е започнало трудова дейност съгласно чл. 10 от КСО, е осигурено лице по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на КСО и през периодите на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност, за отпуск за бременност и раждане, на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете); 2) лицето да има най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство. Това изискване не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст и за придобиване право на парично обезщетение за трудова злополука и професионална болест. Шестмесечният стаж може да бъде прекъснат или непрекъснат, да е положен при различни работодатели, като не е задължително да е положен непосредствено преди излизането на лицето в отпуск поради болест; 3) да е разрешен отпуск поради болест, т.е. да е издаден болничен лист от органите на медицинската експертиза. Изричната норма на чл. 51 от КСО регламентира, че при тежко заболяване на майката, което я възпрепятства да гледа детето/децата, на лицето, което ползва отпуска по чл. 167 от КТ (например бащата), се изплаща парично обезщетение съответно по чл. 49 (бременност и раждане) или чл. 53 (отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст) от КСО. Обезщетението се изплаща и на самоосигуряващите се лица, когато отговарят на условията по чл. 48а и 52а от КСО - да са осигурени за общо заболяване и майчинство и да имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Преценката на правото на получаване на съответните парични обезщетения по КСО (за времето на отпуск поради временна неработоспособност, при бременност и раждане и др.) се извършва от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. ВН

2019-05-30 22:12:16 - Мариана Ангелова
Здравейте! Предстои ми пенсиониране за осигурителен стаж и възраст. От 1995г. до момента работя в сферата на образованието като учител. Имам ли право да получа обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда, с оглед на това, че имам прекъсване в периодите: • от 01.10.2011 г. до 30.09.2012 г. в Бюрото по труда; • от 01.10.2012 г. до 11.11.2012 г., в който период не съм придобила трудов стаж при друг работодател?

2019-06-12 15:36:45 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
В чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда /КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Съгласно разпоредбата на чл. 219, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование, при прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на предучилищното и училищно образование, се изплаща по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда - в размер на 10 брутни работни заплати. От горното е видно, че право на обезщетение в увеличен размер имат педагогическите специалисти, заемали длъжност в посочените институции. Бюрото по труда, където сте била регистрирана като безработна не е “работодател” по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на КТ, поради което то не е пречка за получаване на предвиденото по-горе обезщетение, ако отговаряте на посочените в разпоредбата изисквания. Преценката относно правото на работника/ служителя при прекратяване на трудовото правоотношение да получи обезщетение от две или шест /в случая 10/ брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. МВ/

2019-05-30 18:49:55 - Галя Брусняшка
Здравейте, На 20.04.2019 година предоставих на работодателят си болничен за извършена ин витро процедура.След 10 дни взеха решение,че ще ме освободят от работа поради завръщане на титуляра на длъжността, а той също е с прекратен трудов договор. Въпросът ми е възможно ли е това,защитава ли ме законът по някакъв начин?

2019-06-12 15:36:05 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
От изложеното в запитването предполагаме, че полагате труд по срочен трудов договор за заместване. Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда /КТ/ срочен трудов договор се сключва за заместване на работник или служител, който отсъствува от работа. В чл. 325, ал. 1, т. 5 от КТ е предвидено, че трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие със завръщане на замествания на работа. Това означава, че с реалното завръщане на титуляра на работа се прекратява трудовия договор с лицето, което го замества. Докато титулярът на длъжността ползва различни видове отпуски без прекъсване, независимо от основанието им, не е налице реално явяване на работа. Когато трудовото правоотношение с титуляря се прекрати по време на заместването, мнението ни е, че работодателят има право да прекрати трудовия договора на заместника, на основание чл. 325, ал. 1, т. 5 от КТ. При прекратяване на трудовия договор на посоченото основание, лицето не се ползва от закрилата при уволнение, предвидена в чл. 333 от КТ. Ако трудовият договор на заместника не бъде прекратен от работодателя и заместникът продължи да работи 5 или повече работни дни, трудовият договор за заместване от срочен ще се превърне в безсрочен на основание чл. 69, ал. 2 от КТ. МВ/

2019-05-30 13:29:21 - Е.Максимова
Здравейте, поради погрешно пресметнат трудов стаж при назначаване работник получава по-високо възнаграждение клас прослужено време. При откриване на грешката впоследствие, може ли да работодателят със заповед да намали занапред размера на класа прослужено време като отчете действителните записвания в трудовата книжка?

2019-06-12 15:35:26 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда /КТ/, трудовият договор съдържа данни за страните и определя основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане. На основание на цитираната разпоредба при възникването на трудовото правоотношение работодателят е задължен да определи както основното възнаграждение, така и допълнителните възнаграждения с постоянен характер. Разпоредбата на чл. 119 от КТ предвижда, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ, страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (работно време, длъжност, срок, трудово възнаграждение, и др.) за определено или неопределено време, което следва да се запише в споразумението. Клаузите, които се изменят, изрично се посочват в допълнителното споразумение към трудовия договор. В случай, че работникът или служителят не е съгласен с предложената от работодателя промяна в условията на трудовия договор и не подпише допълнителното споразумение, то не поражда правни последици. Остават да действат клаузите на подписания от двете страни трудов договор или допълнително споразумение към него. Съгласно чл. 272, ал. 1 от КТ без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен за: 1. получени аванси; 2. надвзети суми вследствие на технически грешки; 3. данъци, които по специални закони могат да се удържат от трудовото възнаграждение; 4. осигурителни вноски, които са за сметка на работника или служителя, осигурен за всички осигурителни случаи; 5. запори, наложени по съответния ред; 6. удръжки в случая по чл. 210, ал. 4 при осъществяване на ограничената имуществена отговорност. МВ/  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България