Категории:


Към категориите

2019-09-13 15:15:25 - Димитър Николов
С 230лв пенсия и добавка от АСП 55 лв,инвалид 72%,самотноживеещ,49г.,колко трябва да ми е дохода за помощ за отопление?Трудно ми е придвижването,а на телефона на АСП ми казват невероятна сума,по-малка от пенсията ми.Взимал съм и обезщетение от бюрото по труда до юли месец.

2019-09-13 15:35:48 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Господин Николов, Важно е да се отбележи, че при определяне на средномесечния доход за съответния период се отчитат всички видове доходи, реализирани в този период, а не само пенсията и обезщетенията от бюрото по труда. Освен това доходът е само едно от условията за отпускане на помощта. За сведение границата за достъп във Вашия случай е 235,50 лева. Подробна информация за условията и реда за отпускане на помощта можете да намерите във всяка дирекция "Социално подпомагане", както и на сайта на Агенцията за социално подпомагане.

2019-09-12 20:00:43 - Наташа Котева
Здравейте! Имам подадено заявление в АСП- Дупница за помощи за отопление.Бях одобрена, получих и заповед, но след това ме уведомиха, че ми отказват помощ,поради факта, че имам закрита фирма със спряна дейност в АВ от 01.01.2011г. Имам ли право с декларация да гарантирам, че фирмата няма никакво действие? Пенсионер съм и съм вдовица с доход от 219лв

2019-09-13 15:09:48 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Котева, От въпроса Ви не става ясно, дали фирмата Ви е закрита, или посто няма дейност. Ако тя не е закрита, макар и да не осъществява дейност, е налице неизпълнение на едно от изискванията за отпускане на целева помощ за отопление, и това е достатъчно основание да Ви се откаже помощта. В подобни случаи препоръчваме фирмата най-напред да се закрие и след това лицето да кандидатства за социална помощ.

2019-09-12 13:13:42 - Ива Бинакова
Какъв документ следва да се представи за нереализирани доходи от търговска дейност, през предходното шестмесечие на 2019 г.?

2019-09-13 14:59:53 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Бинакова, Вероятно задавате въпроса във връзка с подаване на заявление-декларация за отпускане на социална помощ. Моля да имате предвид, че едно от условията за отпускане на помощ е да нямате регистрирана фирма или участие в търговоско дружество, независимо от това, дали се осъществява дейност и има доход или не. Следователно, представянето на какъвто и да е документ, че няма реализиран доход, няма да промени решението за издаване на заповед за отказ на помощта. Препоръчваме в такива случаи, ако лицето има намерение да кандидатства за соцална помощ, да закрие фирмата си и да прекрати участието си в капитала на търговски дружества преди да подаде заявлнеие-декларация за отпускане на помощ.

2019-09-12 09:53:07 - ВЕНЕТА ПЕТРОВА
Здравейте,майка съм на 6 деца.Съпругът ми се регистрира миналият месец в бюрото по труда и този месец отидох да подам молба за отопление , но ми казаха в Социалната агенция , че не отговарям на критериите тъй като съпругът ми нямало 6 подписа.При моя случай не трябвали да се назначи комисия от двама социални работника , която да ни направи анкета

2019-09-13 14:43:55 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Петрова, Липсата на задължителната минимум 6-месечна регистрация в дирекция "Бюро по труда" не означава автоматично отпдадане от подпомагане и лишаване на семейството от помощ. Да, наистина условията са много по-неблагоприятни, но е възможно и в този случай да се отпусне помощ, но при значително по-ниска доходна граница. Отказът на помощта по подадена заявление-декларация се основава на издадена заповед, а не на словесна преценка на социален работник. В заповедта изрично се посочва основанието за отказ и тя може да се обжалва пред директора на съответната регионална дирекция "Социално подпомагане".

2019-09-11 22:09:26 - Социални помощи
СнежиСнежи56g@,lmeil.com Здравейте! Майка почина на 11.08.2019 г.,но беше одобрена за целевата помощ за отопление! Решението ни е дадено! Интересува ме полагат ли и се парите след като са отпуснати преди да почине! Майка се казва Елена Николова Иванова ЕГН-3708165610!Благодаря Ви предварително!

2019-09-13 15:26:38 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Социалните помощи в т. ч. и целевата помощ за отопление се отпускат на конкретното лице/семейство. Тя е предназначена да осигури задоволявена на неговите лични нужди. Затова нормативната уредба изключва преотстъпването или наследяването на отпуснати помощи. Следователно, отпуснатата и изплатена помощ подлежи на възстановяване, ако лицето-бенефициент междувременно е починало.

2019-09-11 16:19:42 - Галина Политова
Здравейте, пълномощник съм на бившия ми съпруг, който с решение на ТЕЛК от 26.08.т.г. е с 95% инвалидност. Отпусната е полагащата се - за тази степен на инвалидност, сума към пенсията му. Като пенсионер, бих ли могла да кандидатствам за личен асистент на горецитирания болен?

2019-09-13 14:33:57 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Политова, Моля да зададете въпроса си в рубриката по компетентност - "Интеграция на хората с увреждания".

2019-09-10 18:50:07 - Димитър Николов
Съпругата ми Красимира Николова е пенсионер по чл.30 ал.2 от НПОС по чл.68,ал.1,от КСО пожизнено. Решението от ТЕЛК е 62% и е валидно до 01.10.2019г.Получава помощ за винетка, не плаща данък за кола, плаща 1/2 данък за апартамент и интеграционна добавка. След 01.10.2019 г. ще продължи ли да получава всички социални помощи.

2019-09-11 12:27:46 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Господин Николов, Моля да зададете въпроса си в рубриката по компетентност - "Интеграция на хората с увреждания".

2019-09-10 17:00:11 - Стоянка Георгиева-
На вниманието на Министъра на труда и социалното министерство, Искам да Ви уведомя че от началник пенсионно осигуряване –Варна Йорданова-тази жена я пратете да мете улиците,може да има сини очи подплатено с некомпетентност,навсякъде хартия-накарайте я да реди хартия,НЕ МОЖЕ ЕДНА СПРАВКА ЗА ПЕНСИЯТА ДА НАПРАВИ ПИШЕ ДАТИ А НЕ СУМИ ТАЗИ ЖЕНА МЯСТОТО Й Е ДА МЕТЕ УЛИЦИТЕ!.Не може една справка да направи по отношение на превод на пенсия на майка ми пише дати не суми,за разлика от перфектната служителка Стоянова.Чака се много за една справка. 10.09.2019 Варна Стоянка Георгиева-0882376363

2019-09-11 12:26:30 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Георгиева, В тази рубрика се отговаря на зададени въпроси, свързани със социалните помощи по Закона за социално подпомогане.

2019-09-10 16:14:28 - ани мижоркова
извинете ме за притеснението искам да ви попитам беше ми спряна пенсията по независещи от мен причини май месец ми бяха назначени със задна дата от 7месец 2018г отговарям на всички други условия за помощи за отопление но получих отказ недържа на помоща а за истината че натрупалия се доход нее само за 6 месеца извинете ме моля

2019-09-11 12:24:01 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Мижоркова, Нормативно установения принцип при отпускането на социални помощи е да се отчита полученият доход за съответния период, независимо за какъв период той се отнася той. Той дава възможност да се окаже помощ на нуждаещите се, когато те имат най-голяма нужда от това, което е в съответствие и с целите на Закона за социално подпомагане.

2019-09-10 12:55:57 - Милена Минчева
Здравейте! С 80%инвалидност съм подадох си документите за целев помощ.Длъжна ли съм да си стоя в къщи за да чакам служителите на Соц.грижи да минат да направят анкетата.Минали са мен не е нямало / бях при личната / оставили бележка да се явя в 3 дневен срок ,явих се а ми отговарят че ще минат втори път до края на седмицата.Аз трябва всеки месец да си правя изследвания и да ходя до лекуващата ми лекарка и ако резултатите не са добри да вляза в болницата.

2019-09-11 12:04:08 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Минчева, Без да се проведе социална анкета на място в дома Ви не може да се отпусне помощ. Затова е предвидена и конкретна процедура, която да гарантира възможност за нейното провеждане, с която и Вие следва да се съобразите. Няма проблем да се уточните с колегите от дирекцията, за да се спазят нормативно определените изисквания.

2019-09-10 11:21:32 - Иван Димитров
Здравейте! Работя на трудов договор, на 28 години съм и живея с родителите си, осигурен съм на минималната работна заплата 560 лв, нямам никакви други доходи. Искам да попитам как се прави изчислението и дали мога да получа помощи за отопление? Благодаря за отговора предварително! Лек ден!

2019-09-11 11:58:23 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Господин Димитров, За отпускането на целева помощ за отопление е необходимо да са спазени всички нормативно определени условия и изисквания. Те са свързани както с доходното състояние и възрастта и трудовата заетост, така също и с имущественото и здравословното състояние, семейното положение и др. Подробна информация за условията и реда за отпускането на социални помощи е на разположение във всички дирекции "Социално подпомагане". За Ваше сведение при посочения от Вас доход и при съжителство с родителите Ви ще е налице превишение на доходната граница, която в случая е 186 лева, а това е достатъчно основание за отказване на помощта.

2019-09-09 12:03:28 - Гергана Георгиева
Здравейте! Искам да попитам реда и какви документи да представя за отпускане на помощ за BiPAP апарат?Лицето,което го ползва е пенсионер.

2019-09-09 13:00:13 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Георгиева, Препоръчваме Ви да се свържете с колегите от Фонд "Социална закрила" на посочените на сайта на МТСП контакти. Те ще Ви информират за възможността и процедурата за отпускане на помощ в конкретния случай.

2019-09-06 17:25:49 - Невена Михайлова
Здравейте, интересуваме мога ли да кандидатствам за целева помощ за отопление, като брутните ми доходи за последните 6 месеца са 4231, 66 лв., а на мъжа ми, с които живеем на семейни начала е 560 лв. за един месец, и за останалите 5 месеца няма доход и не е бил регистриран в БТ. Може ли поне един от двата да подаде заявление?

2019-09-09 13:21:28 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Михайлова, Имайте предвид, че никой не може да Ви ограничи в кандидатстването за социални помощи, но при посочения от Вас размер за дохода за предходния период ще е налице превишение на доходната граница ще е налице привишение на доходната граница, а това е достатъчно основаие за издаване на заповед за отказ на помощта.

2019-09-06 15:19:53 - Красимира Андонова
Здравейте искам да попитам дъщеря ми е с телк 50 % на 19 години е преди два месеца завърши училище не работи и в момента няма никакви доходи има ли право на помощ за отопление

2019-09-09 13:09:06 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Андонова, Препоръчваме да се подаде заявление-декларация в дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адерс на дъщеря Ви. След извършване на социалната анкета и проверкта на всички факти и обстоятелства, свързани с отпускането на помощта, ще бъде издадена и съответаната заповад за отпускане или отказ. Ако са спазени всички нормативно определени условия и изисквания, които са свързани не само с възрастта, додходното и здравословното състояние, но така също и с имущественото състояние, семейното положение и др., няма пречки помощта да бъде отпусната. Обръщаме внимание, че дистанционна преценка на всички тези условия е невъзможна, а и компетнецията за това е на социалните работници от сътоветната дирекция.

2019-09-05 15:06:16 - Цветелина севлиевска
Здравейте, има ли публикувана и къде таблица с максимални доходи и коефициенти за получаване на месечна парична и целева помощ за отопление, аналогична на тази - виж линка http://pomosti.oneinform.com/socialni-pomosti/, но актуализирана с базовия доход за отопление, съгласно последите помени на НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 16 МАЙ 2008г. от 28 юни 2019г.

2019-09-09 13:35:38 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Севлиевска, МТСП не е публикувало такава таблица. Все пак всеки може да направи необходимото му изчисление на базата на коефициентите в чл. 2, ал. 5 от Наредбата и размера на ГМД, който е 75 лв.

2019-09-04 20:18:59 - Анна Блайт
Имах договор с майка ми да прехвърли апартамент на мое име срещу гледане и издръжка . По-късно решихме да продадем апартамента и тя се съгласи да се откаже от договора . Продадохме апартамента и разпределихме парите между мен, майка ми и брат ми. Ние с брат ми се грижим за нея , но скоро и направиха два стенда на сърцето и разходите ѝ се увеличиха драстично. Лекарствата ѝ , с помощта на здравната каса , са 95лв. на месец. Пенсията ѝ е 285лв вкл.и вдовишките. Потърсихме помощ ЗА ОТОПЛЕНИЕ , но заради този договор, от който тя се отказа навремето и без нейният отказ апартаментът не можеше да се продаде, сега категорично отказаха да ни помогнат. Моля отговорете ми имаме ли право на помощ за отопление ? С уважение: Анна Блайт

2019-09-09 12:56:18 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Блайт, Наличието на договор за гледане и издръжка а и извършената продажба са основание за отказ. Разбира се, определящи са резултатите от документаланата проверка на цитираните от Вас обстоятелства, с каквито ние не разполагаме, а да се прави преценка и да се изразява становище така дистанционно е невъзможно. Ако все пак смятате, че отказът е неправилен, той може да се обжалва пред директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане" по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

2019-09-04 12:02:11 - Фани
Добър ден въпроса ми е следния, майка ми почина преди 5 дена през месец юли подадохме молба за целева помощ за отопление получихме решението че е отпуснато интересува ме дали ще получиме парите благодаря предварително.

2019-09-09 12:43:20 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Уважаема Фани, Социалните помощи респ. целевата помощ за отопление се отпускат на конкретното лице/семейство и те не подлежат на преотстъпване, наследяване и пр.

2019-09-02 14:53:21 - Виолета Петрова
Майка почина на 30.07.19г,която беше инвалид с 92%.Помоща като инвалид трябва да и се изплати през м.август Има ли право на тези добавки.

2019-09-03 14:56:52 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госопжо Петрова, Моля да зададете въпроса си в рубриката по компетентност - "Интеграция на хората с увреждания".

2019-09-02 08:44:43 - Даниел Грънчаров
Баща ми взема СП 21 лв. в пощата всеки месец, направи ми пълномощно, защото не може сам да ходи да ги взема. От АСП ми отказаха да получавам помощите по банков път, защото сметката трябвало да е на името на баща ми ? Защо след като имам пълномощно не мога да прехвърля парите да идват в моята банкова сметка? Моля да ми посочите основанието за отказ?

2019-09-02 14:34:03 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Господин Грънчаров, Правоимащото лице е Вашият баща, който като получател на помощта следва да е титуляр на сметката, по която тя се прежда въз основа на издадената заповед. Обръщаме внимание, че помощта е предназначена за проваимащото лице. Основанието за това е разпоредбата на чл. 31, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

2019-08-31 18:07:28 - Elena Georgieva
Добър ден. Детето ми е на 1г. 10м и има 50 % инвалидност. Въпросът ми е от какви преференции бихме могли да се възползване в този случай. Благодаря ви!

2019-09-02 14:14:13 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Георгиева, Моля да зададете въпроса си в рубриките по компетентност - "Подкрепа за детето и семейството" и "Интеграция на хората с увреждания".  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България