Категории:


Към категориите

2019-11-11 12:30:51 - Розалина Яневска
На какви критерии трябва да отговарят пенсионерите, за да получат коледни или великденски добавки? Благодаря!

2019-11-11 13:51:10 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Яневска, Въпросът Ви не е за тази рубрика. Моля да го зададете в рубриката по компетентност - "Обществено осигуряване".

2019-11-10 21:50:17 - Николай Станев
Здравейте, Въпрос за болен мъж (с карцином на белия дроб и тумор в главата), изписан от болница във Варна преди 2 дена. Не е социално и здравно осигурен и живее в крайна бедност без ток, вода и никакви доходи. Трудно подвижен. За сега му носим лекарства и храна (ние сме комшии), но се нуждае от спешна социална грижа. Как да процедираме? Благодаря.

2019-11-11 13:49:40 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Господин Станев, Най-важното е възможно най-бързо да се свържете с колегите от дирекция "Социално подпомагтане" по настоящия адрес на лицето и да сигнализиране за случая, за да могат колегите да го поемат.за предприемане на необходимите действия.

2019-11-08 17:11:45 - Десислава Андонова
Здравейте, по майчимство съм за отглеждане на дете до 2 г.възраст. Детето ми е на 10месеца и е прието в детска ясла.Трябва да посещава от 14.11.2019г.(последен срок)за да си запази мястото. Имам ли право да съм в отпуск за отглеждане на дете след като изтекът 410-те дни от майчинството и ако имам право какъв документ трябва да подам при работодателя? Благодаря, Ви!

2019-11-11 13:40:49 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госопжо Андонова, Въпросът Ви не е за тази рубрика. Моля да го зададете в рубриката по компетентност - "Трудово право".

2019-11-04 14:29:50 - Цветан Русинов
На 58г.съм,100%Телк,не работя,живея сам,нямам пари по сметки,със 252 лв.пенсия.Ще мога ли да кандидатствам за отопление,ако съм жив до на година.

2019-11-04 16:31:39 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Господин Русинов, Никой не може да ограничи правото Ви да подадете заявление-декларация за получаване на целева помомщ за отоление. Ако тогава отговаряте на нормативно определените условия и изисквания, няма пречка да Ви бъде отпусната помощта.

2019-11-04 13:25:54 - Костадин Шарматов
Здравейте! Касае се за 2 деца с ТЕЛК решения - едното е с 91%, другото с 80% и двете с чужда помощ. Какви са опциите пред нас сега, какво можем да направим с тези решения?

2019-11-04 16:29:34 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Господин Шарматов, Моля да поставите въпроса си в рубриките по компетентност - "Интеграция на хората с увреждания" и "Подкрепа за детето и семейството".

2019-11-02 18:56:37 - Йонка Михалева
От 1 мрсец съм с парично обещетение от Ной,от 15 лв на ден,самотна майка с 2 деца на 5 и на 12 безработна съм,сезона е зимен на какви помощи имам право,дохода ми е 15лв плюс детски надбавки 90

2019-11-04 16:27:49 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Михалева, Отпускането на социални помощи по Закона за социално подпомагане е обвързано с нормативно определени условия и изисквания, които не засягат само дохода. Подробна информация за това можете да намерите във всяка дирекция "Социално подпомагане", както и на сайта на Агенцията за социално подпомагане. Препоръчваме Ви да се запознаете с нея, а след това да напривите консултация с колегите от дирекция "Социално подпомагане" по настоящия Ви адрес. След като ги запознаете подробно с Вашия случай, те ще могат да преценят как може да бъдете подкрепена, защото преценка се прави за всеки конкретен случай.

2019-11-02 08:12:15 - Станислава Василева
Детето ми е със определени 95%Телк със право на придружител.Подадохме документите април месец на 27 септември се явихме на Телк.на 21 октомври ми сложиха печат че решението е влязло в сила а на 22 октомври подадох молба декларацията.въпросът ми е кога ще ми платят обезщетението?

2019-11-04 16:23:13 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Василева, Моля да зададете въпроса си в рубриката по компетентност - "Подкрепа за детето и семейството".

2019-11-01 12:44:05 - Йорданов
Здравейте, въпросът ми е безработно лице отказало работа предложена му от Бюрото по труда за какъв период от време се лишава от социални помощи. Благодаря предварително за отговора

2019-11-04 16:40:05 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Господин Йорданов, Отказът на предложена от ДБТ работа е свързан с прекратяване на регистрацията на лицето, което автоматически означава и прекратяване на социалното подпомагане и при повторна регистрация в бюрото по труда като безработно лице ще бъде необходимо тя да бъде поне шест месеца, за да се направи преценка при подаване на ново заявление-декларация зза съответствието с другите критерии и изисквания за отпускане на помощ.

2019-10-30 19:24:35 - Румен Христов
Здравейте! Ще има ли коледни добавки за нас, пенсионерите? Какъв ще е размерът им, ако има?

2019-10-31 16:05:20 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Господин Христов, Въпросът Ви не е за тази рубрика. Моля да го поставите в рубриката "Обществено осигуряване".

2019-10-30 15:09:26 - Надя Николова
Здравейте!Моля да ми отговорите дали леля ми,която е на 78 г. има право на енергийни помощи.Пенсията и е под 220 лв.Няма ТЕЛК.Има психично заболяване и за лекарства и храна я подпомагам аз.Зимата мръзне.Тя живее сама в собствено жилище и няма деца. Жилището и е в много лошо състояние и не може да се дава под наем.Некомуникативна е.

2019-10-31 16:14:42 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Николова, Не бихме могли да направим дистанционно преценка за правото на леля Ви да получи целева помощ за отопление. Това е в компетенциите на социалните работници от дирекцията "Социално подпомагане" по настоящия адрес на леля Ви, които извършват социална анкета. Освен това ние не бихме могли да изразим становище и поради това, че информацията, която ни представяте е много обща и съвсем недостатътчна по отношение на нормативно определените условия и изисквания. За съжаление, днес изтича срокът за подаване на заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление и ако леля Ви намя подадена такава, дори да изпълнява всички условия и изисквания, няма да може да бъде включена в програмата. Все пак за Ваше сведение във всички дирекции "Социално подпомагане", както и на сайта на Агенцията за социално подпомагане е на равзположение подробна информация за условията и реда за отпускане на всички видове социални помощи.

2019-10-29 21:21:10 - Петя ласина
Извинете,имам въпрос към вас.Почина майка ми поради старост и болест.Беше с ТЕЛК .Аз съм дъщеря и,която я гледах и съм също с ТЕЛК -58%.,получавам помощ за ел.енергия като социално слаба,с пенсия съм 229лв.Не съм омъжена,с майка ми жевеехме заедно.Имам ли право на помощ при смърт или добавка към пенсията?

2019-10-30 11:26:50 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Ласина, В Закона за социално подпомагане и съпътстващата го нормативна уредба не предвижда такъв вид помощ. Все пак Ви препоръчваме да подадетет заявление-декларация за получаване на еднократна помощ по чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, която се отпуска за инцидетно възникнали потребности. Предвид Вашето положение колегите от дирекция "Социално подпомагане" ще преценят възможностите да Ви се отпусне такава помощ.

2019-10-29 10:44:43 - Иван Георгиев
Здравейте,искам да попитам,след като съм одобрен за енергийна помощ,кога ще започне изплащането им?

2019-10-30 11:22:24 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Господин Георгиев, Помощта се изплаща на два транша. Първият е до края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта за отпускане на помощта, а вторият е до 31 януари следващата година.

2019-10-25 12:07:03 - Светлана Спасова
Добър ден, Ще има ли помощи от бчк

2019-10-25 15:02:58 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Спасова, Конкретна информация можете да получите в Агенцията за социално подпомагане, която е управляващ орган на програмата.

2019-10-25 09:14:38 - Милена Цветанова
Здравейте искам да попитам,дали мога да кандидатствам за помощи за отопление.На 35 години с определена 100% с чужда помощ.Несемейна с дете на 11 години и съжителствам с бащата на детето в двустаен апартамент които не е лична собственост.Бащата е безработен ,но не е записан в бюрото по труда.Дохода ни е 495 лв.,които включват:пенсията,добавки,детски

2019-10-25 15:01:34 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Цветанова, Никой не може да ограничи правото Ви да подадете заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отоление. Препоръчваме Ви да го направите максимално бързо, в дирекция "Социално подпомагане" по настоящия Ви адрес, защото срокът за това изтича на 31 октомври. Ако след провеждането на социалната анкета се установи, че са спазени нормативно определените условия и изисквания, няма пречка да получите помощта.

2019-10-24 23:13:39 - Силвия Димитрова
Здравейте, Този месец трябва да подам заявление-декларация за отпускане на месечни помощи. Май месец големият ми син завърши, а малкият е още ученик. Как трябва да изчисля средномесечният доходи. Общият доход на 4 ли го деля както до сега или на 3. Благодаря предварително!

2019-10-25 14:56:24 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Димитрова, Явно имате предвид семейните помощи за деца. Моля всички въпроси, свързани със Закона за семейни помощи за деца, да задавате в рубриката "Подкрепа за детето и семейството"..

2019-10-24 15:11:07 - Венета Стоименова
Здравейте, майка ми е инвалид 100% с ЧП, незряща, с ИЗЗД тип 1. През август месец падна и си счупи и двата крака. Наложижа се операции и поставяне на метални импланти на стойност над 5000 лв. Има ли начин за възстановяване на тази сума за мед. изделия, които не се покриват от НЗОК. АСП преведе еднократна помощ от 375 за инцидентни нужди.Недостатъчи

2019-10-24 17:18:51 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Стоименова, Препоръчваме Ви да се свържете с колегите от Фонд "Социална закрила", които ще Ви консултират за процедурата по отпускане на помощ в случая. Координатите за връзка са дадени на сайта на Министерството на труда и социалата политика.

2019-10-24 13:37:56 - Мариана Костадинова
Здравейте ,във връзка с неизплатени суми за месец януари и февруари 2019г.относно месечна финансова подкрепа и получен отговор от Дирекция Социално подпомагане -Ямбол от 22.10.2019г. с който се изразява становище ,че нямам право на такава,съм длъжна да уведомя че не съм съгласна с изразеното от тях .Поздрави !

2019-10-24 17:16:06 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Костадинова, Моля да зададете въпроса си в рубриката по компетентност - "Интеграция на хората с увреждания".

2019-10-23 21:57:17 - Красимира Василева
Здравейте,пиша Ви по повод отказаната ми помощ за отопление,поради високи доходи.С ТЕЛК 60%,работя по трудов договор.Имам две деца,на 6г.и на 2г.Самотен родител,бащи-неизвестни.За предходните 6 месеца дохода ми е от майчинство,пенсия и детски-общо 3635лв.Моля,обяснете ми как се изчислява коефициента ми,съгласно Наредбата и защо имам отказ.Благодаря

2019-10-24 10:37:14 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Василева, Доходната граница се изчислява във всеки конкретен случай като сума от произведенията от базовия доход за отопление, който е 150 лв. и съответния коефициент за всеки член на семейството съгласно чл. 2, ал. 5 от Наредба №РД 07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление. Както сама посочвате основанието за отказ във Вашия случай е установеното превишение на додходната граница.

2019-10-23 13:35:19 - Юлия Даскалова
Здравейте. Дъщеря ми е със синдром на Даун - 53 % на 15 г. Имаме ли някакъв шанс, ако кандидатстваме за помощ за отопление. Какви документи са необходими и изисква ли се доход? Аз и съпругът ми работим. Имаме още едно дете.

2019-10-24 10:27:33 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Даскалова, Препоръчваме Ви да подадете заявление-декларация в дирекция "Социално подпомагане" по настоящия Ви адрес възможно най-скоро, защото срокът изтича на 31 октомври. След като се извърши социална анкета на мя място, ще може да се прецени, дали са изпълнени всички условия и изисквания, за да Ви се отпусне пмощта. Подробна информация за условията и реда за отпускене на целева помощ за отоление можете да намерите във всяка дирекция "Социално подпомагане", както и на сайта на Агенцията за социално подпомагане.

2019-10-23 11:33:51 - магдалена кутлина
Защо се отпускат детски добавки на деца, които не се имунизирани, Работа в детска градина и училище като медицинско лице и масово децата не са с пълни имунизации, а добавки си получават,

2019-10-24 10:21:13 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Кутлина, Въпросът ви е за рубриката "Подкрепа за детето и семействтото". Моля да го зададете там.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България