Категории:


Към категориите

2019-06-18 16:08:11 - Иванка Агушева
Имам сменена колянна става къде и какви документи трябва да подам за частично възстановяване на сумата за ставата и имали някакъв срок. Благодаря Ви предварително.

2019-06-19 14:51:08 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Агушева, Препоръчваме Ви да се свържете с колегите от Фонд "Социална закрила", които компетентнто ще Ви информират за възможностите да получите помощ. Контактите са публикувани на сайта.

2019-06-18 15:20:52 - Петър Стоменов
Здравейте!В категория Интеграция на хората с увреждане никой не отговаря на зададените въпроси. Последният отговор е на 25 Април...(преди два месеца). Така ли работите в държавната администрация? Хората очакват отговори на въпросите си!Заплатите Ви са от нашите данъци.Заслужете си ги и поработете най-сетне!

2019-06-19 14:48:29 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Господин Стоменов, Моля да имате предвид установените правила в рубриката "Въпроси и отговори", които са публикувани на сайта. В тази рубрика отговаряме на въпроси, свързани със социалните помощи по Закона за социално подпомагане и не бихме могли да даваме информация извън нашата компетентност., какъвто е Вашият случай.

2019-06-18 15:10:17 - Бистра Борисова
Здравейте, какви документи е необходимо да подготвим от България, за получаване на детски надбавки в Германия, тъй като настойника на детето в България е безработен. Предварително Ви благодаря.

2019-06-19 14:39:28 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Борисова, Моля да зададете въпроса си в рубриката по компетентност - "Подкрепа за детето и семейството".

2019-06-17 16:28:38 - Иванка Димитрова
Здравейте, може ли да ми кажете какви са прават ми за получаване на лекарства, транспорт или процедури в саноториум при условие че имама 100% телк от 2018г.

2019-06-18 10:00:55 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Димитрова, Моля да зададете въпроса си в рубриката по компетентност - "Интеграция на хората с уверждания".

2019-06-14 14:59:27 - ТЕМЕНУЖКА ПАСКОВА
Еднократната помощ за първокласник до кога ще бъде обвързана с доход?Децата на работещите родители не са ли пълноправни деца на Р. България и пита до кога?

2019-06-17 10:19:51 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Паскова, Моля да зададете въпроса си в рубриката по компетентност - "Подкрепа за детето и семейството".

2019-06-13 15:02:05 - Руфие Дервишева
Здравейте! Въпросът ми е следния: защо за месец 01.2019 и 02.2019 не са изплатени социалните помощи в размер на 24 лв. месечно за трета група инвалидност?

2019-06-13 16:17:52 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Дервишева, Въпросът Ви е за рубриката "Интегарция на хората с увреждания".

2019-06-12 14:31:05 - Соня Първанова
Добър ден! Приемен родител съм на дете с увреждане, за което получаваме семейна помощ в размер на 350лв. От ОЗД настояват тези средства да бъдат внасяни на името на детето и евентуално при необходимост да искаме разрешение от отдела да закупим необходимото. Правомерно ли е това изискване от ОЗД и практикува ли де това с семейства, които не са приемни? Благодаря предварително.

2019-06-13 16:16:46 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Първанова, Моля, задайте въпроса си в рубриката по компетентност - "Подкрепа за детето и семейството".

2019-06-07 10:55:11 - Стефан Стоицов
Уважаеми господа, Каква е разликата между покупко-продажба и бракуване на кола?Защо да не мога да прехвърля действието на издадената винетка от бракуваната на новозакупената.От АПИ ми изискват номер на винетка,но от АСП не могат да ми го предоставят . Какво трябва да направя????

2019-06-07 12:01:50 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Господин Стоицов, Моля да зададете въпроса си в рубриката по компетентност - "Интеграция на хората с увреждания".

2019-06-05 10:16:26 - Петранка Енева
Здравеите моето егн 5503221194 /онко болна 100% инвалидност.оперирана 3 пати. т г,маи, планово приета за колноскопия с анестезия която заплатих 160 лв.беше откткрит полип и премахнат .имам и фактури и месечни лекарства за 100лв .Социални грийи одказват за еднократна помощ .заради великденската добавка която надвишава.Имам ли право на еднократна п.

2019-06-06 11:53:04 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Енева, Еднократна финансова помощ се отпуска за покриване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности. Преценката за отпускането й се прави въз основа на всички факти и обстоятелства, които имат отношение за предоставяне на такава помощ в конкретния случай. Отпуснатите великденски добавки към пенсиите сами по себе си не могат да бъдат основание за отказ. Важно е да се види основанието за направения отказ, което изрично се посочва в заповедта, с която Ви е отказана помощта. Вие имате основание да обжалвате заповедта пред регионалния директор на Рагионалната дирекция "Социално подомагане" по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

2019-06-04 17:52:02 - Ирина Ташева
На какво основание ДирСоциално подпомагане Асеновград не зачитат Протокола ми от ЛКК ДКЦ7 Пловдив ЕООД / от 18.09.2018г./и ме пращат на ТЕЛК, за отпускане средства за ортопедични обувки? Обективна находка- халукс валгус и пръст- чукче двустранно. Гонартроза на 2 коленни стави. Диагноза-М46.0- Ентезопатия на гръбначен стълб. Придобито заб: М20, М1

2019-06-06 11:38:22 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Ташева, Моля, задайте въпроса си в рубриката по компетентност - "Интеграция на хората с увреждания".

2019-06-04 11:21:53 - ИЛИЯ ЖИВКОВ
имам решение на ТЕЛК с 50% нетрудоспособност. искам годишна винетка за семейният автомобил. той обаче е на лизинг и в документите освен лизинговата компания е вписано името и на моята съпруга. МОЖЕ ЛИ ДА ПОЛУЧА ТАКАВА / ВИНЕТКА /ЗА 2019 ГОД. според вашите служители от Бургас - неможе...искам да попитам защо .

2019-06-04 11:27:46 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Господин Живков, Въпросът Ви е за рубриката "Интеграция на хората с увреждания". Моля да го зададете там.

2019-06-04 10:58:17 - Вселена Василева
Здравейте освидетелстваха свекърва ми с 30 процента а тя е със болно сърце и дробове моля обяснете ми на какво има право тя по новите закони на ТЕЛК и соц подпомагане на кви помощи

2019-06-04 11:26:20 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Василева, Въпросът Ви е за рубриката "Интеграция на хората с уврвеждания". Моля да го зададете там.

2019-06-03 16:34:19 - Иванка Дафова
Добър ден родих близнаци в 26 г.с след което единия от близнаците беше в неонатология 5 месеца и половина. През това време ходих до социално подпомагане но ми казаха че трябва да изпишат и втория близнак и тогава да подам документите. На 03.05.2019 го изписаха на 31.05.2019 отидох и подадох документите но в рамките на деня ми ми се обадиха и ми казаха че срока е 6 месеца и за 13 дни закъснение няма да ми бъде отпусната помощ за отглеждане на близнаци.

2019-06-04 11:25:13 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Дафова, Моля, всички въпоси, свързани със семейните помощи за деца, задавайте в рубриката по компетентност - "Подкрепа за детето и семейството".

2019-05-28 19:37:30 - galabin radoev
telefoni na vriska 0884393489 tovamie moinomeri iskimi damipomognte siva6o uvajenie asmi zabolaveni 4oveki

2019-05-29 11:43:55 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Господин Радоев, Моля, задайте въпроса си в рублриката "Интеграция на хората с увреждания".

2019-05-28 19:35:00 - galabin radoev
pesonito nemidavti peciqta asmi treta grupa 60 proceta asmi bili na socalna peciq kato smi bili 2grupa si 76sedmse i6esi proceta smi zimali 138sto itriseti iosemi leva za ena gonina ta emina posle bexinatelki v kozdui midadxa 60ti proceta treta grupa meprktrixa pecitmi asmi sira4esmi makimi po4inla 2006vexiledta i6esta godina

2019-05-29 11:42:06 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Господин Радоев, Моля да поставите въпроса си в рубриката по компетентност - "Интеграция на хората с увреждания".

2019-05-24 10:51:30 - Румяна Динева
смятате ли да ми отговорите на зададените въпроси от 03.04.19 г.Затвърждавам мнението си,че при вас трябва да работят само хора с увреждания,за да не изпълняват нарежданията на тези които дават средствата и не проявават никаква съпричасност,,,

2019-05-27 17:07:56 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Динева, Към настоящия момент в рубриката "Социални помощи" няма въпрос, който е без отговор. Моля, насочете въпроса си в правилната рубрика, където сте го задали на 03.04.2019 г.

2019-05-18 12:39:58 - МИТКО ЗЛАТАНОВ ХАДЖИЕВ
до мтсп гр. София г- н Министер, Трудостроен съм от 27,01,2016 г. трайно намалена работоспособност 80% от 05.02.2019 г.с трайно намалена работоспособност 50%. от 06,03,2019 г. получавам редовно добавка към пенсията от Дирекция "социално подпомагане" Имам ли прово на добвка за миналия период.

2019-05-20 11:10:13 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Господин Хаджиев, Моля да зададете въпроса си в рубриката по компетентност - "Интеграция на хората с увреждания".

2019-05-15 23:26:19 - Николай Иванов
Здравейте докога ще търпим да не ни забелязвате нас българите които си гледаме децата и семействата без институциите да ги е грижа.живеем в напълно объркана държава. За София 2000 лв за 4 членно семейство са нищо. 400 наем и остават 1600 лв но вас не ви интересува. Продадохме документи за децки и ни върнаха отговор че са ни високи доходите 508 лв на човек се пада и нямаме право на децки. Мойте деца не са ли българи или само ромските деца са български граждани. Това ни докарахте да потъваме в заеми и наеми . Дано ......

2019-05-16 10:30:28 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Господин Иванов, Моля всички въпроси, свързани със семейните помощи за деца, да задавате в рубриката по компетентност - "Подкрепа за детето и семейството".

2019-05-15 19:18:32 - Таня Попова
Добър ден, Сина ми ( 2год и 7месеца) е с силно плоскостъпие и се препоръчват подходящи обувки и/или стелки. Мога ли да използвам някакво облекчение или помощ за закупуване на такива.От Пловдив съм.Благодаря

2019-05-16 10:27:31 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Попова, Моля да зададете въпроса си в рубриката по компетентност - "Интеграция на хората с увреждания".

2019-05-15 15:18:53 - Алев Сали
Здравейте!Решението от ТЕЛК е 90.6 %.Моля да ми кажете коя група съм.Първа или втора?Благодаря ви!

2019-05-15 15:53:02 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Господин Сали, Въпросът Ви е за рубриката "Интеграция на хората с увреждания". Моля да го зададете там.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България