Категории:


Към категориите

2019-09-11 16:09:05 - Мариана Генева
НЕ ЖЕЛАЯ ДА МЕ ПОДМЯТАТЕ НАТУК,НАТАМ, ВЪПРОСЪТ Е КОНКРЕТЕН - ДОКОГА ЩЕ НИ МАЛТРЕТИРАТЕ И НЯМА ДА ПОЛУЧАВАМЕ ОСТАТЪКА ОТ БЕЗ ТОВА ОСКЪДНИТЕ ПЕНСИИ

2019-09-11 17:14:33 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Генева, съгласно правилата на рубрика „ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ“ можете да зададете въпрос или да се информирате по зададени вече въпроси относно прилагането на нормативните актове, за които компетентната администрация е Министерството на труда и социалната политика. Експертите не отговарят на изразени становища, мнения и предложения, коментари, несъдържащи конкретен въпрос, както и на обидни или нецензурни изрази и др. В случай че имате въпрос, свързан с получаването на пенсия, следва да го поставите в рубрика „Обществено осигуряване“. Въпросите свързани с получаването на финансова подкрепа за хората с увреждания по реда на Закона за хората с увреждания са от компетенциите на рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-09-10 17:05:24 - Стоянка Георгиева-
На вниманието на Министъра на труда и социалното министерство, Искам да Ви уведомя че от началник пенсионно осигуряване –Варна Йорданова-тази жена я пратете да мете улиците,може да има сини очи подплатено с некомпетентност,навсякъде хартия-накарайте я да реди хартия,НЕ МОЖЕ ЕДНА СПРАВКА ЗА ПЕНСИЯТА ДА НАПРАВИ ПИШЕ ДАТИ А НЕ СУМИ ТАЗИ ЖЕНА МЯСТОТО Й Е ДА МЕТЕ УЛИЦИТЕ!Не може една справка да направи по отношение на превод на пенсия на майка ми пише дати не суми,за разлика от перфектната служителка Стоянова.Чака се много за една справка,която същата служителка не може да даде за превод на пенсия дава дати а не суми,което ме кара да мисля че умишлено не е преведена сумата,забавена на майка ми по пенсията на Йорданка 10.09.2019 Варна Стоянка Георгиева

2019-09-11 18:03:18 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Георгиева, съгласно правилата на рубрика „ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ“ можете да зададете въпрос или да се информирате по зададени вече въпроси относно прилагането на нормативните актове, за които компетентната администрация е Министерството на труда и социалната политика. Експертите не отговарят на изразени становища, мнения и предложения, коментари, несъдържащи конкретен въпрос, както и на обидни или нецензурни изрази и др. В случай че желаете да сигнализирате за некоректно отношение от страна служител на териториална структура на Националния осигурителен институт или проблем, следва да се обърнете по компетентност към Националния осигурителен институт. Моля да имате предвид, че с цел защита на личните данни, в изпратеното от Вас изложение бяха заличени посочените имена на Вашата майка и телефонен номер. (ТЛ)

2019-09-03 21:40:05 - Данаила Войнова
Здравейте, Майка съм на дете със степен на увреждане 85% с чужда помощ. Детето посещава масово училище със социален асистент в рамките на учебното време. Социалнят асистент е на трудов договор одобрен от общината. Бях личен асистент на детето си до 31.08.2019 г. Кандидатствах за лична помощ и получихме 135 часа месечно. Мога ли да бъда личен асистент на детето си в остатъка от предоставените за лична помощ часове в които детето не е ангажирано със социалния асистент ? Има ли дублиране на услугата личен асистент със социален асистент ?

2019-09-09 17:51:57 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Войнова, моля да поставите въпроса си по компетентност към рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-08-31 07:18:38 - Снежана Димитрова
Здравейте! Съпругата на брат ми му е личен асистент. Не полага грижи за него, седмици е сам и безпомощен. Как да му помогна.

2019-09-09 17:51:20 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Димитрова, на поставения въпрос вече е отговорено. (ТЛ)

2019-08-31 07:18:36 - Снежана Димитрова
Здравейте! Съпругата на брат ми му е личен асистент. Не полага грижи за него, седмици е сам и безпомощен. Как да му помогна.

2019-09-09 17:50:51 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Димитрова, на поставения въпрос вече е отговорено. (ТЛ)

2019-08-31 07:18:36 - Снежана Димитрова
Здравейте! Съпругата на брат ми му е личен асистент. Не полага грижи за него, седмици е сам и безпомощен. Как да му помогна.

2019-09-09 17:51:06 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Димитрова, на поставения въпрос вече е отговорено. (ТЛ)

2019-08-31 07:18:29 - Снежана Димитрова
Здравейте! Съпругата на брат ми му е личен асистент. Не полага грижи за него, седмици е сам и безпомощен. Как да му помогна.

2019-09-09 17:50:15 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Димитрова, за неизпълнение на поети ангажименти от личния асистент следва да информирате работодателя на личния асистент за предприемане на съответните действия по компетентност. За консултиране за възможностите за ползване на други подходящи социални услуги следва да се обърнете към дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на Вашия брат. (ТЛ)

2019-08-26 15:59:05 - Павлина Петрова
1.В образеца на трудовия договор, който трябва да се сключи с потребител за включване в механизма лична помощ -Приложение № 3 към чл. 3, ал. 8 от НАРЕДБА № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. като основание за сключване на трудовия договор е посочен чл.67, ал.1, т.2, във връзка с чл.70 от Кодекса на труда. Съгласно чл.5, т.3а от Наредба №5/25.12.202г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда - Уведомлението (приложение № 1) съдържа: а) основание за сключване на трудовия договор съгласно Кодекса на труда. В приложение № 1 от същата Наредба такъв код за основание за сключване на трудов договор не съществува. Моля, дайте спешни указания, тъй като от 01.09.2019г. личните асистенти трябда да бъдат назначени. Моля за указания, ако до 01.09.2019г. поради липса на указания от Ваша страна за назначаването, не се назначи л.асистент, а съгласно указания на НОИ трудовите договори се сключват само и винаги от 1 число на месеца, кой ще поеме предоставянето на услугата и разходите. 2.Какво се случва с потребител, който има право за включване в механизма, а не е подал заявление за включване. Пректратява ли се трудовият договор, който е сключен по ПМС 344 или се подновява със срок до 31.12.2019г.

2019-08-27 13:58:21 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Петрова, моля да поставите въпроса си по компетентност в рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-08-26 15:58:37 - Павлина Петрова
1.В образеца на трудовия договор, който трябва да се сключи с потребител за включване в механизма лична помощ -Приложение № 3 към чл. 3, ал. 8 от НАРЕДБА № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. като основание за сключване на трудовия договор е посочен чл.67, ал.1, т.2, във връзка с чл.70 от Кодекса на труда. Съгласно чл.5, т.3а от Наредба №5/25.12.202г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда - Уведомлението (приложение № 1) съдържа: а) основание за сключване на трудовия договор съгласно Кодекса на труда. В приложение № 1 от същата Наредба такъв код за основание за сключване на трудов договор не съществува. Моля, дайте спешни указания, тъй като от 01.09.2019г. личните асистенти трябда да бъдат назначени. Моля за указания, ако до 01.09.2019г. поради липса на указания от Ваша страна за назначаването, не се назначи л.асистент, а съгласно указания на НОИ трудовите договори се сключват само и винаги от 1 число на месеца, кой ще поеме предоставянето на услугата и разходите. 2.Какво се случва с потребител, който има право за включване в механизма, а не е подал заявление за включване. Пректратява ли се трудовият договор, който е сключен по ПМС 344 или се подновява със срок до 31.12.2019г.

2019-08-27 13:58:04 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Петрова, моля да поставите въпроса си по компетентност в рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-08-23 10:50:36 - Венета Козарева
Здравейте, по коя сметка се превеждат таксите за социални услуги. Сметка и вид плащане. Община Баните.

2019-08-23 16:00:44 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Козарева, за информация във връзка с поставения въпрос следва да се свържете с Фонд „Социална закрила“ към министъра на труда и социалната политика на е-mail: saf@mlsp.government.bg, тел.: 02/81 19 681. (ТЛ)

2019-08-21 06:59:42 - Иван Иванов
Отново питам.Защо на досегашните лични асистенти не им се продължат договорите автоматично и след 1.09.19 г.За чий бяс отново трябва всички документи и ходене по инстанциите—нима досегашните такива да са неверни,като всичко е било проверено,включая и нееднократното посещение в дома,за да се констатира че човека е неподвижен и не вижда и не може бе

2019-08-23 13:21:39 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Иванов, общините ще предоставят услугите в домашна среда съгласно ПМС № 344 от 21 декември 2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. до 31.12.2019 г. Включването или продължаването на дейностите е от компетенциите на общинската администрация. От 01.09.2019 г. стартира механизмът за лична помощ по реда на Закона за лична помощ, по който ще могат да се включват хора с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. В случай че въпросът Ви касае механизма за лична помощ по реда на Закона за личната помощ, следва да го поставите в рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-08-21 02:46:52 - Станислава Стойкова
Здравейте, Въпросът ми е, защо общините като доставчик на услуга по програмата личен асистент спекулират с хората. Детето ми е с телк 80% с чужда помощ и искат от мен да подпиша в заявлението за личен асистент, че Агенция за социално подпомагане ще превежда 380,00 лв на общината, като я удържа от помоща която получавам. В наредбата ясно е казано, че това важи за деца, които получават помощ по чл. 8 д, ал. 5, точка 2, а именно деца с увреждания 90% и над 90%. Кого да сезирам за този проблем.

2019-08-23 13:20:48 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Стойкова, в случай че въпросът Ви касае механизма за лична помощ по реда на Закона за личната помощ моля да го поставите по компетентност в рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-08-19 17:18:23 - Миглена Малинова
Добър ден.В момента се намирам в Австрия ,тук работя .Пуснах докоменти в службите тук за детски на моя син ,който учи в българия.Днес 19.08.2019 г.се обадих в службите на австрия (финанцам),за да питам защо още нямам преведени пари ,те ми обясниха ,че още чакат одобрение от българия.Моля ви ако знаете и можете да дадете това одобрение на финанцам Австрия ,за да ми отпуснат детските ,ще ви бъда много благодарна .благаря ви!! С,почит : Миглена Малинова

2019-08-23 13:20:02 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Малинова, в случай, че въпросът Ви касае получаването на обезщетения по Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност, моля да го поставите по компетентност в рубрика „Европейско и международно социално право“, както и към Агенцията за социално подпомагане, която е компетентната институция за България по отношение на обмена на информация и удостоверяването на данни, свързани с преноса на семейни обезщетения в Европейския съюз. Агенцията за социално подпомагане разполага с електронен адрес: ok@asp.government.bg; телефон за връзка с Координация на схемите за социална сигурност (европейски формуляри) (+359 2) 81 19 663 и горещ телефон (+359 2) 935 05 50 за въпроси на граждани, на които също може да се консултирате. (ТЛ)

2019-08-15 19:09:02 - Т.Тодоров
здравеите задавам вьпроса кьм компетентните органи АСП ми казаха че за 1 група инвалидност границата за енергий помощи е малко под 260лв?!!!вапроса ми е кьм горепоставените в министерство на труда как ги изчислявате????че хора инвалиди с под 300 лв доходи НЯМАТ ПРАВО НА подкрепа за енергийни помощи???

2019-08-16 17:42:05 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Тодоров, моля да поставите въпроса си към рубрика "Социални помощи". (ТЛ)

2019-08-08 13:53:07 - Sezan Metkova
Баща ми навърши 70 г.има 6г трудов стаж,има ли право на пенсия по старост и какви документи трябват...

2019-08-08 17:49:13 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Меткова, моля да поставите въпроса си по компетентност в рубрика „Обществено осигуряване“. (ТЛ)

2019-08-08 09:08:43 - Мария Георгиева
Какъв е критерия за определяне на часове за лична помощ на човек с телк 100% с чежда помощ?Благодаря.

2019-08-08 17:47:40 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Георгиева, моля да поставите въпроса си по компетентност в рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-08-07 21:26:06 - Мария Малинова
Здравейте! Бих искала да уточня една подробност- според промените в условията за личен асистент- възможно ли е за такъв да кандидатства роднина, пенсионер. Питам, защото информацията е противоречива. Говоря за възрастен, 100%, с ЧП. Благодаря предварително за отговора Ви!

2019-08-08 17:46:55 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Малинова, общините ще предоставят услугите в домашна среда съгласно ПМС № 344 от 21 декември 2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. до 31.12.2019 г. Включването в дейностите е от компетенциите на общинската администрация. От 01.09.2019 г. стартира механизмът за лична помощ по реда на Закона за лична помощ, по който ще могат да се включват хора с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. В случай че въпросът Ви касае механизма за лична помощ по реда на Закона за личната помощ, следва да го поставите в рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-08-07 11:43:31 - Людмила Евтимова
Здравейте, Имам издадено решение от ТЕЛК за 100% инвалидност за заболяване от МС. Може ли бившият ми съпруг да бъде избран за мой социален асистент и какво следва да бъде направено в тази връзка? Благодаря Ви предвариелно!

2019-08-08 17:45:32 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Евтимова, общините ще предоставят услугите в домашна среда съгласно ПМС № 344 от 21 декември 2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. до 31.12.2019 г. Включването в дейностите е от компетенциите на общинската администрация. От 01.09.2019 г. стартира механизмът за лична помощ по реда на Закона за лична помощ, по който ще могат да се включват хора с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. В случай че въпросът Ви касае механизма за лична помощ по реда на Закона за личната помощ, следва да го поставите в рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-08-07 10:03:51 - Румен Димитров
Инвалид съм 100% къде и какви документи трябеа да подам за построяването на асансьор или рампа? Жилището е собственно.5етажен бок, живея на 2 ет.

2019-08-08 17:44:07 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Димитров, моля да поставите въпроса си по компетентност в рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-08-06 13:09:53 - Адриана Карамоллова
Въпроса ми е кога ще си получа парите за м.юли(2019г) и защо постоянно бавите плащанията по програмите "личен асистент" имам спешни нужди,а не мога да си ги реша.(нали плащанията са с месец назад ).Другото нещо което ме вълнува дали ми е обработена молбата за отоплението за тази година!

2019-08-06 17:48:15 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Карамоллова, моля да поставите въпроса си по компетентност към работодателя, с когото имате сключен договор за предоставяне на услугата. По отношение на помощите за отопление въпросът следва да бъде поставен в рубрика „Социални помощи“. (ТЛ)  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България