Категории:


Към категориите

2018-12-14 08:46:02 - Светослав Антонов
Времето на казармата / наборната военна служба/ се зачита за осигурителен стаж. Времето през което съм получавал обещетение за безработица също се зачита за осигурителен стаж. Включват ли се тези периоди в определянето на сроковете за изплащане на парични обещетения за безработица по чл.54в от КСО?

2018-12-18 15:50:31 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Господин Антонов, Размерът на паричното обезщетение за безработица и периодът, през който ще се получава то се определят от териториалното поделение на Националния осигурителен институт, занимаващо се с обезщетения за безработица. Координати за връзка ще намерите на адрес (http://www.nssi.bg/)/ рубрика „Контакти”. Също така може да ползвате информация и чрез Контактния център на Националния осигурителен институт (тел. 0700 14 802). /ДТ

2018-12-13 14:47:00 - цветана георгиева
Ще се повишат ли възнагражденията на работещи по европейски програми? Вече за втора поредна година ще се качват заплатите а техните остават на същото положение. така те ще станат като минималната, въпреки че имат висше образование

2018-12-18 15:49:26 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Здравейте, госпожо Георгиева, Следва да зададете въпроса си в рубрика Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ или на електронната страница на Оперативната програма на адрес (http://esf.bg/). / ДТ

2018-12-07 14:24:08 - Стела Карамфилова
Здравейте,имам такъв въпрос ако лице което е съкратено и има право на борса 12месеца се регистрира на 5.11 но си намери работа и се отпише на 6.11,но на новата работа не е добре и напусне след месец ще има ли право на борса пак платена или на 4 месеца с минимално заплащане

2018-12-18 15:48:44 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Здравейте, госпожо Карамфилова, Съгласно чл. 54 д, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, ако по време на получаване на паричното обезщетение за безработица лицето започне да упражнява дейност - основание за задължително осигуряване, която бъде преустановена след по-малко от 12 месеца, изплащането на паричното обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяването период, ако регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта е направена в срок 7 работни дни от прекратяване на трудовата дейност. Ако регистрацията е направена след този срок по неуважителни причини, изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението. / ДТ

2018-12-04 21:34:25 - Ивета тошкова
Добър ден какво стана със моя въпрос

2018-12-18 16:00:52 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Здравейте, госпожо Тошкова, Задали сте въпроса си на 17.11.2018 г. в рубрика "Социални помощи". Експертите, отговарящи на въпросите в съответната рубрика са Ви отговорили на 21.11.2018 г. / ДТ

2018-12-01 20:19:13 - Ивайло Атанадов
Добър ден искам да питам във болничен съм от 27.11.2018 до 06.12.2018 искам да питам кога ште бъде преведен

2018-12-10 10:21:26 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господине, За отговор на Вашия въпрос следва да се обърнете към Националния осигурителен институт. Също така може да ползвате информация и чрез Контактния център на Националния осигурителен институт (тел. 0700 14 802). / ДТ

2018-11-28 11:42:22 - Нора Симеонова
Здравейте, Бивш докторант съм. Редовната доктурантура се включва към трудовия стаж при пенсиониране и др. Въпросът: При назначаване на длъжност, която е в сферата на образованието или културата стаж от доктурантурата добавя ли се към класа за прослужено време.

2018-12-10 10:19:45 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Симеонова, Препоръчвам Ви да се консултирате с юрист в рубрика „Трудово право“. / ДТ

2018-11-27 14:43:41 - Светослава Димитрова
Здравейте, интересува ме какви са изискванита за регистрация на посредническа фирма, която да предлага работа в чужбина?

2018-12-10 10:18:45 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Димитрова, За подробна информация във връзка с поставения въпрос Ви препоръчвам да посетите сайта на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg)/ рубрика „Фирми посредници по наемане на работа“. / ДТ

2018-11-19 22:18:11 - Красимир Първанов
Шофьор на 18 тонен самосвал на каква длъжност според НКПД следва да бъде? 8332 2003-шофьор самосвал или 8332 2008-шофьор, тежкотоварен самосвал - 12 и повече тона Благодаря

2018-12-10 10:27:34 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Господин Първанов, За отговор на Вашия въпрос Ви препоръчвам да се обърнете към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на електронен адрес (https://www.mtitc.government.bg/bg/contact). / ДТ

2018-11-13 21:30:22 - Пламен Хинов
На основание Договор между Република България и Украйна за социално осигуряване ми е отпусната пенсия за старост за времето на обучението ми в Украйна. Мога ли да се откажа от тази пенсия ?

2018-12-10 10:17:05 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Хинков, Въпросът Ви не е от компетентността на рубриката, в която го задавате. В тази връзка Ви препоръчвам да се обърнете към Националния осигурителен институт, който урежда обществените отношения, свързани с пенсионното осигуряване на лицата. Координати за връзка ще намерите на адрес (http://www.nssi.bg/)/ рубрика „Контакти”. Също така може да ползвате информация и чрез Контактния център на Националния осигурителен институт (тел. 0700 14 802). / ДТ

2018-11-08 18:31:08 - Надя Борисова
Здравейте! Има ли законово основание след, като съм била ПЗОХУ, а в момента на обезщетение отново да не бъда включена по такава , ако има подходящо работно място?

2018-11-13 09:50:51 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Борисова, Участието в програми и мерки за субсидирана заетост не ограничават безработните лица, които отговарят на условията за включване, да кандидатстват за подходящо свободно работно място при стартиране на нова процедура за кандидатстване. / ДТ

2018-11-06 10:34:56 - Стоян Иванов Петков
В периода 16.11.1996г. до 14.04.1997г. бях регистриран като безработен в Трудова Борса Оборище Имам редовна заверка за периода в Трудовата Книжка.За същия период в НОИ няма отметка за трудов стаж. Как да се снабдя с документ удостоверяващ престоя ми в Борсата за да го представя в НОИ Благодаря

2018-11-13 09:48:50 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаеми господин Петков, Дирекция „Бюро по труда“ – Изток е правоприемник на Дирекция „Бюро по труда“ – Оборище. Препоръчвам Ви да се свържете с колегите, които работят в Дирекция „Бюро по труда“ – Изток, за да Ви бъде издадено Удостоверение за осигурителен доход (УП) за съответния период. Координатни за връзка с Дирекция „Бюро по труда“- Изток: гр. София 1715, ж.к. "Младост" 4, административната сграда срещу блок 465; Телефон за информация: 02 / 876 71 53 /E-mail: bt_iztok@mail.bg; Работно време: 8:30 - 17:00 / ДТ

2018-11-06 05:37:45 - Емил Маринов
Здравейте, Обръщам се към вас със следния проблем: Бях на безсрочен трудов договор, който прекратих по мое собствено желание и по взаимно съгласие с работодателя ми по време на болничен в следствие на общо заболяване. Моята загуба на работоспособност е преди прекратяването на договора ми. Цитирам по дати болничните които съм използвал до момента и които са ви изпратени през моя работодател изключвайки последния: 16.10.2018 – 18.10.2018 (болничен издаден от психиатър) 17.10.2018 – 21.10.2018 (болничен издаден от психиатър) 22.10.2018 – 05.11.2018 (след решение на ЛКК) 06.11.2018 – 20.11.2018 (втори болничен след решение на ЛКК) Прекратих трудови взаимоотношения на 23.10.2018. Въпроса ми към вас е имам ли право на обезщетение за последния ми болничен даден ми от ЛКК (06.11 – 20.11), при условие, че е част от непрекъснат такъв отпреди да напусна въпреки, че вече съм напуснал и ако да на кой да го предам ? Предварително Благодаря ! С уважение: Емил Маринов e-mail: emo1358@abv.bg Дата: 11.06.2018 Град: Варна

2018-11-09 15:50:46 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Здравейте, господин Маринов, Препоръчвам Ви да се консултирате с юрист в рубрика „Трудово право“. / ДТ

2018-10-23 22:16:37 - Павлина Драгнева
Здравейте! Бих искала да разбера дали стажът ми от Германия ще бъде признат при евентуална безработица от моя страна? Ако да, какви документи трябва да предоставя и къде? От 2009 до момента работя в България. От 2001 до 2008 съм учила и работила в Германия. Благодаря предварително!

2018-10-31 10:44:08 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Драгнева, За да получавате обезщетение за безработица трябва да отговаряте на следните изисквания (съгласно чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване): да имате внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и да имате регистрация като безработна в Агенцията по заетостта; да нямате отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или отпусната пенсия за старост в друга държава; да не упражнявате трудова дейност, за която да подлежите на задължително осигуряване по този кодекс или по законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда. Следва да имате предвид (съгласно чл. 54б, ал. 3 от КСО), че безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326, 330 и 331 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105, чл. 107, ал. 1, т. 1 - 4 и чл. 107а от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 226, ал. 1, т. 4, 6, 8 и 16 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 101, ал. 1, т. 5, 7 и 9 от Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други закони, получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца. Също така безработните лица, придобили право на парично обезщетение по чл. 54а от Кодекса за социално осигуряване преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца. Във въпроса си Вие посочвате времеви период от 2001 до 2008 г., който не се взема предвид при изчисляване на обезщетение за безработица, съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване. Препоръчвам Ви да се консултирате с експерти от Националния осигурителен институт във връзка с механизма за удостоверяване на осигурителни периоди от друга държава-членка на ЕС, от гл. т. на признаване на осигурителен стаж при бъдещо пенсиониране. Координати за връзка ще намерите на адрес (http://www.nssi.bg/)/ рубрика „Контакти”. Също така може да ползвате информация и чрез Контактния център на Националния осигурителен институт (тел. 0700 14 802). / ДТ

2018-10-18 12:38:42 - Марияна Тодорова
Програмата "Старт в кариерата" за работа в МВР само за младежи с висше образование, които не са работили изобщо ли е или за всички младежи с висше образование до 29 години?

2018-10-23 16:34:48 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Здарейте, госпожо Тодорова, Целевата група на програма „Старт на кариерата“ са младежи до 29 години без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“. За повече информация във връзка с процедурата за кандидатстване по програма „Старт на кариерата“ Ви препоръчвам да посетите сайта на Министерството на труда и социалната политика (www.mlsp.government.bg)/ рубрика „Политики“/ „Заетост“/ „Програми и проекти за заетост“/ Програма „Старт на кариерата“. /ДТ

2018-10-13 17:33:09 - Анна Стоянова
Здравейте!Въпросът ми е защо от всички БГЦПО-та в България са в областни градове,само един е в Царево?Когато се е вземало решение за отварянето на този център никой ли не взе под внимание факта,че в тези центрова се обучават хора от цялата страна и че Бургас е градът от който всеки без проблеми може да си намери удобен превоз за разлика от Царево.Другота важно нещо за обучаващите се хранителните магазини, в Цареви почти липсва избор от къде да си купиш храна.Така ли не се намери свободна сграда в Бургас за този център както в останалите окръжни градове или никой не мисли за обучаващите се там и за проблемите с патуванията?

2018-10-24 12:04:13 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Здравейте, госпожо Стоянова, Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ е с клонове в градовете Стара Загора, Пазарджик, Плевен, Царево и Смолян. Клоновете на ДП БГЦПО са специализирани и предлагат обучение в различни професионални направления: строителство, дървообработване, металотехника, автомобилна техника, административни и компютърни професии, туризъм. Те предоставя висококачествено, практически ориентирано и обвързано с потребностите на бизнеса професионално обучение на безработни лица от цялата страна. Ако се включите в курс за квалификация или преквалификация към бюрото по труда, той ще бъде безплатен за Вас. Предвижда се изплащане на стипендия за периода на обучението и поемане на пътни и квартирни разходи, ако курсът за квалификация и преквалификация, в който сте включен е в населено място различно от това, в което живеете. В сградите на клоновете на ДП “БГЦПО” се намират съвременно обзаведени кабинети, учебни и конферентни зали, модерно оборудвани работилници, общежития за настаняване на участниците в обученията и столови за тяхното изхранване с професионално обзаведени кухни. Създадени са всички условия за пълноценен учебен процес, на обучаваните се предлага комплексна логистична услуга. За допълнителна информация Ви съветвам да посетите електронен адрес (https://dp.bgcpo.bg/). / ДТ

2018-10-08 18:15:49 - Димитър Николов
Здравейте!Бях съкратен от последната си месторабота,но за съжаление ми се загубиха не по моя вина трудовите книжки.Събирането на УП2 от старите ми фирми ще отнеме време,тъй като са в различни градове.Въпросът ми е имам ли някакъв срок,в който съм задължен да се регистрирам в Бюрото по труда.Ясно ми е че изпуснах 7 дневния срок,но ако се регистрирам например 3 месеца след уволнението ще имам ли проблем.Ясно ми е и че изпускам и голяма част от обезщетението, което трябваше да е за 10 месеца.Ще имам ли право на такова от датата на регистрация в Бюрото по труда.Благодаря предварително.

2018-10-23 16:33:45 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Здравейте, господин Николов, Регистрацията в бюрото по труда е по желание на лицето. Съгласно чл. 54а, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако заявлението до териториалното поделение на Националния осигурителен институт е подадено в тримесечен срок от тази дата. Следва да имате предвид, че лицето трябва да се регистрира като безработно в Агенцията по заетостта в срок от 7 работни дни от тази дата. Съгласно чл. 54а, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, ако заявлението до териториалното поделение на Националния осигурителен е подадено по неуважителни причини след изтичането на тримесечния срок, паричното обезщетение се изплаща от датата на заявлението за определения период, намален със закъснението./ ДТ

2018-10-08 11:37:58 - София Джорова
Невъзможно е да си намеря работа в нашия град. Два пъти посетих кмета да му обясня, че съпругът ми за една година претърпя две операции. Касаеше се за работа в детска градина или някаква програма. Назначават си хора под носа ми на бивши съпартийци, или подобни. Назначават си техни снахи, синове ,дъщери и т. н. От гр. Пещера съм. Пазарджишко

2018-10-23 16:33:11 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Здравейте, госпожо Джорова, Препоръчвам Ви да следите рубрика „Е-трудова борса“ на сайта на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg), където се публикуват работните места, обявени в бюрата по труда в цялата страна. Също така на сайта на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg)/ рубрика „Новини“ ежемесечно се публикува график за организираните от Агенцията по заетостта трудови борси в цялата страна през предстоящия месец. Трудовите борси дават възможност за директен контакт на търсещите работа лица и работодателите. Предстой преразпределение на средствата за реализация на програми и мерки за заетост и обучение на възрастни през 2018 г. С възможностите за включване в програми и насърчителни мерки за заетост в рамките на финансовия ресурс, определен за съответната Дирекция „Бюро по труда“ може да се запознаете на сайта на Агенцията по заетостта/ рубрика „Обяви за финансиране по региони“/ Регионални обяви – ДРСЗ Пловдив/ Обяви за насърчителни мерки и програми в ДБТ Пещера. / ДТ

2018-10-02 13:53:09 - Илонка Христова
Получава ли пълния размер на безработицата освободен по чл. 71, ал. 1 от КТ?

2018-10-23 16:31:04 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Христова, За да получавате обезщетение за безработица трябва да отговаряте на следните изисквания (съгласно чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване): да имате внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и да имате регистрация като безработна в Агенцията по заетостта; да нямате отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или отпусната пенсия за старост в друга държава; да не упражнявате трудова дейност, за която да подлежите на задължително осигуряване по този кодекс или по законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда. Паричните обезщетения за безработица се отпускат, изменят, отказват, спират, прекратяват, възобновяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица в териториалното поделение на Националния осигурителен институт. В тази връзка Ви препоръчвам да се консултирате с експертите в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, занимаващо се с обезщетенията за безработица. Координати за връзка ще намерите на адрес (http://www.nssi.bg/)/ рубрика „Контакти”. Също така може да ползвате информация и чрез Контактния център на Националния осигурителен институт (тел. 0700 14 802). / ДТ

2018-10-02 08:12:51 - Е.Рашкова
Имат ли право да участват по схемата за обучение Умения на ОПРЧР : 1.кадрови войници, 2.работещи пенсионери, 3.безработни лица

2018-10-23 15:58:42 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Рашкова, Препоръчвам Ви да се консултирате с експерт в рубрика Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. / ДТ

2018-09-30 12:40:10 - Вергиния Стоименова
Добър ден!Моля за помощ по случая на сестрата на моя съпруг(няма възможност да потърси такава помощ,защото работи в Пловдив,на квартира е и няма достъп до интернет).Казва се Велислава Милошова и работи в магазин за дрехи втора употреба.Вчера й се обадила счетоводителката и я уведомила че от месец и половина й е прекъснат договора.Никой не я е уведомиил-нито устно,нито писмено.Сега и на борсата не може да отиде.Молим за информациия към кой можем да се обърнем по този случай.Благодаря предварително

2018-10-05 16:54:14 - Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"
Уважаема госпожо Стоименова, Цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности се осъществява от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" към министъра на труда и социалната политика (http://www.gli.government.bg/page.php?c=18&d=8). В тази връзка Ви препоръчвам да подадете писмен сигнал до Изпълнителната агенция, за да се направи проверка по случая. / ДТ  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България