Рубрики


Служба по трудови и социални въпроси към посолството на Република България в Дъблин, Ирландия


Здравейте!

 

Добре дошли на интернет - страницата на Службата по трудови и социални въпроси на Министерството на труда и социалната политика към Посолството на Република България вДъблин, Ирландия (СТСВ-Дъблин)!  

Тук ще можете да получавате актуална обобщена информация, която да Ви подпомогне при живот и работа в Ирландия. СТСВ-Дъблин има за основна задача да подпомогне за защитата на интересите на български граждани, упражняващи заетост или пребиваващи на територията на Ирландия - чрез информиране, консултиране, оказване на съдействие, насочване към компетентни институции.

 

В рубриката „Контакти“ можете да се запознаете с начините за връзка с нас, като по конкретно СТСВ-Дъблин може да Ви помогне за:

•      Информиране и консултиране относно условията за пребиваване и работа в Ирландия, социалната сигурност и координацията на системите в тази област (вкл. по отношение на пенсионни, здравни права, обезщетения за майчинство, болест, безработица, детски добавки и помощи);

•      Информиране и консултиране относно условията за упражняване на правата на българските граждани във връзка с предоставянето на услуги, в т.ч. командироване на работници в рамките на предоставяне на услуги;

•      Оказване на съдействие за защита на Вашите правата в областта на труда и социалната политика;

•      Информиране и насочване при необходимост към компетентните институции в областта на труда и социалната политика в България и Ирландия.

 

СТСВ-Дъблин работи също така за:

•      Информиране и консултиране на граждани и фирми в Ирландия относно българската нормативна уредба в областта на заетостта и социалната политика;

•      Поддържане на контакти с институции в Ирландия, имащи отношение към упражняването на правата на българските граждани в страната - Департамент по социална закрила, Националната служба за защита на правата на работещите (NERA) и други правителствени и неправителствени организации;

•      Развитие на двустранното сътрудничество и договорната база между България и Ирландия - в областта на труда, трудовата миграция, интеграцията и въпроси в областта на социалната политика.

•      Изготвяне на информационни материали, справки и други относно пазара на труда, социалната политика и имиграцията.

 

Службата по трудови и социални въпроси не би могла да ви съдейства за намирането на конкретна работа, но ще направи всичко възможно за пълноценната защита на вашите трудови и социални права в Ирландия.

 

Надявам се, че публикуваната тук информация ще бъде полезна за вас. Чрез линкове може да се свързвате с ирландски и български държавни институции, както и с други полезни български и ирландски интернет-страници.

 

Васил Асенов

Ръководител на Службата по трудови и социални въпроси - Дъблин

 

 

Служба по трудови и социални въпроси към посолството на Република България в Дъблин, Ирландия
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България