Рубрики


Служба по трудови и социални въпроси към посолството на Република България в Атина, Република Гърция


  

Уважаеми посетители,

 

Добре дошли на интернет - страницата на Службата по трудови и социални въпроси на Министерството на труда и социалната политика към Посолството на Република България в Атина, Гърция (СТСВ-Атина )!   

 

Тук можете да получите актуална обобщена информация, която да Ви бъде полезна при пребиваване и работа в Гръцката република.

 

СТСВ-Атина оказва помощ и съдействие за защитата на интересите на българските граждани, упражняващи трудова заетост или пребиваващи на територията на Гръцката република. Службата може да Ви предостави информация в сферата на трудовите и социални въпроси, да Ви консултира или насочи към компетентните институции. 

 

Можете да се обърнете към СТСВ за консултация по въпроси в сферата на координация на системите за социална сигурност (вкл. по отношение на пенсионни, здравни права, обезщетения за майчинство, болест, безработица).

 

СТСВ поддържа контакти и работи в сътрудничеството с официалните гръцки институции, отговарящи за заетостта, социалното осигуряване, защитата и контрола на трудовите права, регламентирането на трудовите отношения, социалното подпомагане, защита на децата и семейството и др.

 

Изградено е добро взаимодействие с гръцките синдикати по въпроси, касаещи спазване на трудовото законодателство, социалните права на работещите, безопасните и здравословни условия на труд, спазването на законовите изисквания за минимално почасово заплащане и др.;

 

В рубриката „Контакти“ можете да се запознаете с  начините за  връзка с нас и възможностите  да получите консултация по телефона, електронната поща или за насрочване на лична консултация..

 

Посещавайки рубриката „Живот и труд“ ще получите актуална информация за регистрация и пребиваване, за възможностите за търсене на работа, образование и признаване на дипломите ви в Гърция. Освен това ще се информирате най общо за трудовото и социалното законодателство на Гърция,  както и насочване към полезна информация от гръцките  институции.

 

Препоръчваме ви да посещавате регулярно рубриката „Новини“, където ще научавате за предстоящите прояви на СТСВ – Атина и възможностите зa участие в тях, както и да се запознаете със съобщения по актуални въпроси, отнасящи се за българските граждани работещи в Гърция.

 

Службата по трудови и социални въпроси не би могла да ви съдейства за намирането на конкретна работа, но ще направи всичко възможно за пълноценната защита на вашите трудови и социални права в Гръцката република. 

 

Надявам се, че публикуваната тук информация ще е полезна за вас. А чрез посочените  линкове,  имате възможност  да посещавате интернет-страниците на гръцките  държавни институции за по-конкретна информация.

 

Димитър Божилов

 

Ръководител на Службата по трудови и социални въпроси към посолството на република България в Атина

                                                                                                                                                           

                                      

                                                              

 

Служба по трудови и социални въпроси към посолството на Република България в Атина, Република Гърция
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България