Рубрики


Служба по трудови и социални въпроси към посолството на Република България във Виена, Република Австрия


Здравейте и добре дошли!

 

 

         Радваме се да Ви приветстваме на информационната страница на Службата по трудовите и социалните въпроси (СТСВ) на Министерството на труда и социалната политика  при посолството на Република България в Република Австрия.

 

          Към СТСВ – Виена можете да се обръщате за информация, консултация и съдействие в следните области:

  • координацията на системите за социална сигурност  – преносимост на правата в горепосочените области от една в друга държава-членка на ЕС;
  • достъпа до пазара на труда в Австрия, права, задължения и условия при различните видове заетост;
  • регистрирането на търсещи работа и на безработни лица, разширяване на компетентността за търсене и кандидатстване за работа, участие в интеграционни курсове и представяне на възможности за решаването на социални проблеми;
  • социалната сигурност: социално осигуряване  - пенсионно, здравно, при злополука и безработица; обезщетения при краткосрочни рискове: бременност и раждане, безработица, заболяване, семейни обезщетения за дете и за отглеждане на дете;
  • нарушаването на трудовите и социалните права - работа без документи и социално осигуряване;
  • оказванетoна съдействие за завръщане в България на изпаднали в беда български граждани;
  • информиране относно възможности за започване на работа в България;
  • информиране относно актуални възможности, предоставени по линия на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. (www.esf.bg);
  • условията за трудова заетост на граждани на държави-членки на ЕС и достъпа до пазара на труда в  България на граждани на трети страни.

 

СТСВ – Виена организира информационно-консултативни дни и приемни в отделните федерални провинции на Австрия и  предоставя информация и оказва съдействие на българските граждани и в Чехия и Словакия и работи в тясно взаимодействие с Консулската служба и останалите служби в Посолството.

 

РУБРИКИ:

В рубриката „Новини“ ще научавате за предстоящите мероприятия на СТСВ – Виена и възможностите зa участие в тях, както и други новини.

 

В рубриката „Живот и труд“ ще получавате актуална информация за измененията в трудовото и социалното законодателство на Австрия и България, за заетостта на български граждани и социалната им сигурност в Австрия, както и полезна информация относно отворени операции по ОП РЧР 2014-2020 г.

 

В рубриката „Контакти“ще намерите възможностите за контакт със СТСВ - Виена.

 

Ще се радваме на срещите с Вас!

 

 

Служба по трудови и социални въпроси към посолството на Република България във Виена, Република Австрия
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България