Рубрики


Проект „Красива България“


Важно съобщение

Обява Кампания 2020

Документи за кандидатстване

Мярка М01

Мярка М02

Мярка М02-01

Решение 5 на УС на ПКБ - 2019

Приложения към Решение №5

Доклад за изпълнение на дейностите по ПКБ

 

КОНТАКТИ:

Централно звено за изпълнение на ПКБ

1051 гр. София, ул. "Триадица" №2, ет. партер

тел. 02/8119674; 02/8119469; 02/9813942

Регионално звено за изпълнение на ПКБ

7000 гр. Русе, пл. "Свобода" №6

тел.: 0885686884; 0882887231

Регионално звено за изпълнение на ПКБ

1051 гр. София, ул. "Триадица" №2, ет. партер

тел.: 02/8119409; 0882887224

Регионално звено за изпълнение на ПКБ

6000 гр. Стара Загора, ул. "Стефан Караджа" №8

тел.: 0887553396; 0879554389; 0882887232

 

 

 

 

БАНЕРИ
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България