ВОДЕЩА ТЕМА

  Още 6 млн. лв. за лични асистенти ще получат общините

    Над 6 милиона лева по схемата „Независим живот“ ще бъдат насочени допълнително към общините, в които има най-голяма потребност от лични и социални асистенти и домашни помощници. Финансовият ресурс е останал неусвоен след изтичане на допълнителния срок (9.05.2016 г.) за подаване на проектни предложения от общините. С разпределянето на допълнителните средства ще се обхванат повече нуждаещи се лица.   До настоящия момент по процедура „Независим живот“ са сключени договори с 248 общини и райони на общини на обща стойност 121 406 810, 10 лева. С 25 общини предстои да бъдат сключени договори на стойност 12 534 164, 99 лева.   По процедурата беше определеоще
  Вижте всички
ПРЕССЪОБЩЕНИЯ
  2017-07-27-Зам.-министър Петрова: Демографската политика е акцент в програмата на правителството
  още
  2017-07-25-България и Азербайджан ще подпишат Спогодба за социална сигурност
  още
  2017-07-25-Министър Петков се срещна с ръководителите на службите по трудови и социални въпроси в чужбина
  още
  2017-07-24-Зам.-министър Димитрова: Партньорството между МТСП и неправителствените организации ще се надгражда
  още
  2017-07-20-Зам.-министър Димитрова: Защита правата на децата е сред основните приоритети на МТСП
  още
БЛОГ
КАЛЕНДАР
.
ВИДЕО
 • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България