В МЕДИИТЕ

  Бисер Петков: Предвидено е увеличение на всички пенсии с 6,7% от юли 2020г.

  „Тази сутрин“, БТВ, 14.10.2019г.   Водещ: Здравейте, г-н Петков.   Бисер Петков: Здравейте.   Водещ: Обръщаме поглед към една неприятна новина за изоставеното бебе в ж.к. Люлин. Каква ще е неговата съдба и имало ли е пропуск в работата на социалните?   Бисер Петков: Това е един от стотиците случаи на изоставени деца. За жалост, само за миналата година в България те са повече от 1000. В този случай реакцията на колегите от Агенция „Закрила на детето“ беше адекватна и навременна, тъй като още в нощта, когато беше изоставено детето, беше приложена мярка за закрила и то беше настанено в дом за медико-социални грижи „Св. Иван Рилски“. още
  Вижте всички
ПРЕССЪОБЩЕНИЯ
  2020-01-28-Младежите, жените и уязвимите групи във фокуса на ОПРЧР 2021-2027
  още
  2020-01-28-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: ПОДГОТОВКАТА НА КАЧЕСТВЕНА РАБОТНА СИЛА Е ПРИОРИТЕТ НА МТСП
  още
  2020-01-26-Министър Сачева: Мисията на приемните родители е да подържат връзката между детето и неговото семейство
  още
  2020-01-23-Заместник-министър Петрова: МТСП подкрепя и насърчава социалната и солидарна икономика
  още
  2020-01-23-Фонд „Социална закрила“ на МТСП ще финансира проекти за модернизиране на социални услуги с 1,45 млн. лв.
  още
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ
КАЛЕНДАР
.
ВИДЕО
 • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България