Архив от дата:

.


Зам.-министър Димитрова се срещна с представители на Европейския комитет за предотвратяване на изтезаниятаЗаместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова се срещна с представители на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание. По време на разговора тя представи съвместната работа на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването за законодателното регламентиране на интегрираните здравно-социални услуги.

 

Основна тема в разговора беше предстоящата деинституционализация на грижите за хора с увреждания и възрастни, които не могат да се обслужват сами. Процесът ще се реализира чрез създаване на развита мрежа от социални услуги в общността от резидентен тип и от допълнителни услуги за подкрепа на нуждаещите се. Целта е да се създадат условия за техния независим и достоен живот.

 

Заместник-министър Димитрова представи подготовката на плана за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, който трябва да бъде приет до края на 2017 г. В него ще се разпишат мерките и дейностите за реализиране на процеса по деинституционализация.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България