Архив от дата:

.


Зам.-министър Димитрова: България провежда последователна политика за насърчаване на равенството между половетеБългария провежда последователна политика за недискриминация и насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете, съобразена с националната специфика и основните международноправни инструменти в областта на правата на човека. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова, която участва в юбилейна конференция на високо равнище по повод 10-годишнината от създаването на Европейска мрежа на органи за равнопоставеност в Брюксел.

 

Един от приоритетите на правителството е осигуряването на качествена подкрепа за хората с увреждания, подобряване на техния живот и насърчаване на пълноценната им интеграция в обществото. Израз на този ангажимент е ратифицираната от България през 2012 г. Конвенцията за правата на хората с увреждания, каза Димитрова.

 

Отчитаме и ключовото значение на принципа на споделените отговорности и на гъвкав и индивидуализиран подход при предприемането на мерки и действия, насочени към защита на всеки, изправен пред риск от дискриминация. Приемането на Закон за равнопоставеност на жените и мъжете през април 2016 г., гарантира провеждането на интегрирана и устойчива държавна политика, която да ускори постигането на фактическа равнопоставеност на жените и мъжете, добави заместник-министърът.

 

Димитрова подчерта, че приоритетите на българското правителство в социалната сфера ще заемат централно място в дискусиите по време на българското председателство на Съвета на ЕС.

 

Зам.-министърът подчерта, че приоритетът на Българското председателство в областта на равнопоставеността на жените и мъжете намери отражение и в подписаната през месец юли в Талин Декларация на Триото по равнопоставеността. Фокусът ще бъде поставен върху „Жените в дигиталния свят“, като платформа за трансформиране на представите за ролята на жените в областта на информационните технологии, обмен на добри практики за подобряване на конкурентоспособността на ИТ компаниите, увеличаване броя на жените в технологиите и инженерните специалности, стимулиране на кариерното им развитие и подобряване на научните изследвания в технологиите. Технологичните промени продължават да трансформират пазара на труда, като предлагат нови възможности за работа, нокрияти потенциални рискове за тези, които са по-малко квалифицирани, каза зам.-министър Димитрова.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България