Архив от дата:

.


Зам.-министър Султанка Петрова: Управлението на демографските процеси е възможно с политики за развитие на качеството на човешкия капиталУправлението на демографските процеси е възможно чрез предприемане на политики и мерки за развитие на качеството на човешкия капитал, насърчаване на мобилността на работната сила, подкрепа на младежката заетост и насърчаване на активния продуктивен живот  на възрастните хора. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова по време на откриването на международна работна среща за учредяване на Транснационална демографска експертна мрежа в страните-участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ). Събитието се провежда от 13 до 17 ноември в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи в "Кремиковци“ към Министерството на труда и социалната политика.

 

Петрова подчерта, че за повечето страни-участнички основните демографски предизвикателства са свързани с тенденции на намаляване и застаряване на населението и на работната сила в дългосрочен план. Това засяга много сфери на икономическия и социален живот и ще има все по-значими последици за състоянието на публичните финанси и нормалното функциониране на социалните системи, в това число пазара на труда, пенсионно-осигурителната система, системите за социално подпомагане и дългосрочни грижи, здравеопазването и образованието, допълни зам.-министърът. Тя цитира данни на ООН за развитието на населението в Европа за периода 2017-2050 г., според които няколко страни от Европа ще бъдат най-силно засегнати с близо 15-процентно намаление на населението до 2050 г.

 

Във формата ПСЮИЕ са включени Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Косово, Македония, Молдова, Румъния, Словения, Сърбия, Турция, Хърватия и Черна гора. В събитието ще вземат участие и служители на Фонда на ООН за населението, Регионалният съвет за сътрудничество и Международния обучителен център на Международната организация на труда.

 

Пред участниците ще бъдат представени възможностите за проектно финансиране на проекти на страните от ПСЮИЕ в демографската сфера. По време на срещата ще бъде представена и обсъдена модулна обучителна програма, която ще повиши капацитета на администрацията, ангажирана с демографската проблематика. Програмата е предназначена за широк кръг представители на публичните администрации в социалната сфера и пазара на труда от страните-участнички в ПСЮИЕ, чиято работа касае формулирането и реализацията на политиките по разрешаване на демографските проблеми. В нея ще могат да участват и експерти от изследователски организации, неправителствения сектор и представители на социалните партньори, работещи по проблемите на пазара на труда и развитието на работната сила.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България