Архив от дата:

.


Европейският икономически и социален комитет подкрепи приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕСБългарското председателство на Съвета на ЕС ще работи за стабилна, сигурна и солидарна Европа. Всяко наше действие ще бъде пречупено през призмата на единството и солидарността между държавите-членки. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на дебат с членове на Бюрото на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) в София. На форума бяха обсъдени приоритетите на Българското председателство.  Три са основните послания на първото българско председателство – консенсус, конкурентоспособност, кохезия. Те са основополагащи за бъдещето но Европа, добави министър Петков. 

 

Резултатите от председателството не се определят от големината на държавата, а от политическата воля за важни за бъдещето на Европа реформи. Европейският икономически и социален комитет подкрепя приоритетите на Българското председателство на ЕС за засилване на социалното измерение на Европа, подчерта председателят на ЕИСК Жорж Дасис.

 

Основна тема в дискусията беше обсъждането на приоритета на Българското председателство за създаване на ясна европейска перспектива за държавите от Западните Балкани. Амбицията ни е да постигнем план за действие с всяка от държавите от региона, без да създаваме нереалистични очаквания, но с конкретни стъпки, каза министър Петков. Членовете на Бюрото на ЕИСК изразиха пълна подкрепа за усилията на България в тази посока и заявиха, че ще работят активно с организациите  на гражданското общество в региона.   

 

Председателят на ЕИСК Жорж Дасис подчерта, че са необходими мерки срещу изтичането на мозъци от Европа чрез осигуряването осигуряването на по-добри възможности за образование и работа на младите хора.

 

По време на дискусията бяха обсъдени и приоритети на Българското председателство в областта на заетостта и социалната политика. Сред тях са бъдещето на труда, възможностите за подкрепа от Европейския социален фонд след 2020 г., политиките за ранно детско развитие и интеграция на хората с увреждания. Изключително важно е да продължим да подобряваме възможностите за заетост, усилията за социално приобщаване и да насърчаваме образованието, уменията и ученето през целия живот за гражданите на ЕС, каза министър Петков.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България