Архив от дата:

.


Националният съвет по социално включване обсъди Плана за изпълнение на Стратегията за дългосрочна грижа до 2021 г.Проектът на План за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа за периода 2018-2021 г. беше обсъден на заседание на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет. Всички направени предложения ще бъдат взети под внимание при гласуването на финалния вариант на документа. На 4 януари Съветът ще проведе заседание, на което ще гласува проекта, след като е приключил срокът за обществено обсъждане.

 

"Основната цел е да подобрим системата на социалните услуги. Това ще се случи в няколко направления - ще разширим мрежата на подкрепящи услуги в домашна среда, ще закрием специализираните институции с най-лоши условия за живот и ниско качество на грижа, ще повишим капацитета на системата на социалните услуги чрез обучение и супервизия на персонала и ще изградим социална инфраструктура за новите социални услуги". Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова при откриването на заседанието.

 

Към днешна дата на територията на страната има 161 специализирани институции за хора с увреждания и възрастни, в които са настанени близо 11 000 души. В резидентни социални услуги са настанени около 3500 лица с увреждания.

 

Според Плана за действие до 2021 г. ще бъдат изградени 16 дневни центъра за хора с увреждания, включително и за лица с тежки множествени увреждания. Планирано е изграждането на 10 специализирани центъра за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с умствена изостаналост. До 2021 г. ще бъдат изградени също така 6 дневни центъра за лица с деменция. Ще бъдат създадени и 68 резидентни услуги - 30 центъра за грижа за лица с психични разстройства, 20 центъра за лица с умствена изостаналост, 7 центъра за лица с деменция и 9 центъра за възрастни хора, зависими от грижа. Планирано е затварянето на 10 специализирани институции. Половината от тях са за лица с психични разстройства, а останалите - за лица с умствена изостаналост.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България