Архив от дата:

.


Министър Петков представи приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС пред представители на Европейския парламентМинистърът на труда и социалната политика Бисер Петков представи приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС в сферата на заетостта и социалната политика пред високопоставени представители на Европейския парламент. В рамките на посещението си в Брюксел, Белгия, днес той се срещна с председателя на Комисията по правата на жените и равенство между половете Вилия Блинкевичуите и със заместник-председателя на Комисията по заетост и социални въпроси Марита Улвског.  
 

Основните теми, които България ще постави в центъра на европейските дебати през първото полугодие на 2018 г. са бъдещето на труда, политиките за интеграция а хората с увреждания като пълноправни членове на обществото и възможностите за подкрепа от Европейския социален фонд след края на настоящия програмен период 2014-2020 година.
 

По време на разговора с Вилия Блинкевичуите акцент беше поставен върху политиките за ранно детско развитие с фокус върху създаването на интегрирани социални, здравни и образователни услуги с цел превенция на рисковете в развитието на децата от най-ранна възраст, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Обсъден беше напредъкът по текущи законодателни предложения на Европейската комисия, работата по които ще продължи по време на Българското председателство на Съвета на ЕС. Сред тях са директивите за равнопоставеност между половете и за подобряване на баланса между професионалния и личния живот.  


Основна тема в разговора с Марита Улвског бяха законодателните инициативи за промяна в регламента за координация на системите за социална сигурност, предложението за създаване на европейски орган по заетостта и европейски осигурителен номер.


Утре министър Петков ще представи приоритетите на Българското председателство пред Съвета на ЕС по заетост и социална политика.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България