Архив от дата:

.


Световната банка започна оценка на устойчивостта на Проекта за социално включванеЗапочна процедура по оценка на устойчивостта на Проекта за социално включване, финансиран със заем от Световната банка. На среща с консултанти от независимия орган за извършване на оценка към банката заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова представи политиките на МТСП във връзка с ранното детско развитие. Участие взеха и експерти от министерството, които дадоха подробности около изпълнението на проекта.

 

Зам.-министър Русинова разясни, че по проекта е осигурена устойчивост, като след приключването му през 2015 г. финансирането е продължено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Бюджетът на операцията „Услуги за ранно детско развитие“ по  ОПРЧР е 30 млн. лв., а срокът за приключването й е до 2019 г. След това държавата е поела отговорност да продължи дейностите с пари от държавния бюджет.

 

Основната особеност на разкритите по Проекта за социално включване услуги за ранно детско развитие е, че те са интегрирани – чрез съчетаване на социалния, здравния и образователен елемент в една услуга.

 

Към момента 64 общини предоставят услуги за ранно детско развитие със средства по ОПРЧР. Основните услуги, които се финансирани са: „здравна консултация за деца”, „ранна интервенция на уврежданията”, „индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”, „формиране и развитие на родителски умения” и „семейно консултиране и подкрепа”, както и услугата „допълнителна педагогическа подготовка за равен старт в училище (летни училища)”.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България