Архив от дата:

.


Зам.-министър Димитрова: Изготвят се промени в Наредбата за предотвратяване на изоставянето на децаРаботна група ще изготви промени в Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване на изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова по време на дискусионен форум на тема „Осиновяването и децата в риск“, в който участваха експерти от Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Министерството на правосъдието, представители на Българската асоциация „Осиновени и осиновители“, Акредитирани организации за международно осиновяване и неправителствени организации, работещи по темата.

 

Подготвят се и промени в програмите за обучение на канидат-осиновителите, които ще се изработят на базата на допитване сред осиновители и кандидати да осиновят дете.

 

Зам.-министър Димитрова цитира данни от Регистъра за национално осиновяване към 31.12.2017 г. Броят на осиновените деца през миналата година е 578, като най-голяма е групата на децата от 0 до 3 години – 473. Осиновени са 55 деца на възраст от 3 до 5 години, 45 деца на възраст от 5 до 10 години и 5 деца над 10-годишна възраст. В сравнение с предходната година през 2017 г. са осиновени с 23 деца повече. „Най-желани от кандидат-осиновителите са малките деца от 0 до 3 години, а тази група е най-малка от вписаните в Регистъра за национално осиновяване – 316 деца“, уточни Димитрова. Броят на вписаните за осиновяване деца от 3 до 5 години е 123 деца, от 5 до 10 години – 350 деца и над 10 години – 1338 деца. От общо 2127 вписани за национално осиновяване деца, 1047 са децата с увреждания. Кандидат-осиновителите са 1486. През 2017 г. по процедури за международно осиновяване са осиновени 306 деца.

 

Заместник-министър Димитрова подчерта, че служителите в отделите „Закрила на детето“ трябва да преминат през компетентно обучение, което да отговаря на актуалните изисквания. Обученията трябва да се проведат от обучителни организации, които имат експертизата за това, допълни тя. Според нея видът на обучението за служителите трябва да се определя от ръководителите на съответната регионална дирекция „Социално подпомагане“ и на конкретната социална услуга.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България