Архив от дата:

.


Председателското трио Естония – България – Австрия организира дискусия за жените в дигиталния свят в Ню ЙоркПредседателското трио на Съвета на ЕС Естония – България – Австрия организира дискусия на тема „Жените в дигиталния свят“ в рамките на 62-та сесия на Комисията по положението на жените, която се провежда в периода 12-13 март в Ню Йорк, САЩ.
 
Представител на Българското председателство беше заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. По време на дискусията бяха обменени опит и добри практики за насърчаване на участието на жените в сектора на информационните и комуникационните технологии. Делегатите подчертаха ползите от увеличаването на дела на дамите в сектора за европейската и световната икономика. 
 
Жените са и ще продължат да бъдат движеща сила на промяната и иновациите. По време на българското председателство на Съвета на ЕС ще продължим интензивната работа, за да дадем възможност на повече жени и момичета да заемат професионална и лидерска роля в индустрията на информационните и комуникационните технологии, каза заместник-министър Русинова. Преодоляването на стереотипите, основани на пола, и увеличаването на доверието на жените в технологичните и цифрови иновации са неразделна част от нашите усилия в това отношение, добави тя. 
 
Българското председателство работи активно за осигуряване на равни възможности във всички сфери на социално-икономическия живот, като същевременно поставяме важен фокус върху уменията, обучението и образованието като движеща сила за промяна. За да постигнем осезаем напредък, нашите усилия ще се основават на прозрачност, включване и активно сътрудничество между различни заинтересовани страни, каза още Русинова.
 
Темата за жените в дигиталния свят е и в основата на съвместната декларация на Председателското трио за равнопоставеност между мъжете и жените. Според изследване на Европейския институт за равнопоставеност на половете средно в ЕС около 16,7% от служителите в компаниите в ИКТ сектор са жени. В България техният дял е около 30%. По този показател страната ни заема първо място в ЕС.
 
В рамките на работното си посещение в Ню Йорк заместник-министър Русинова председателства европейска министерска среща заедно с еврокомисаря за международното сътрудничество и развитие Невен Мимица. По време на дискусията бяха обсъдени мерките за осигуряване на равни възможности за жените и мъжете, чрез които да се реализират целите на стратегията Европа 2020, според които коефициентът на заетост и на двата пола трябва да достигне 75%.
 
Равенството между половете е от ключово значение за реализиране на принципите, заложени в Европейския стълб за социални права. Създаването на равни възможности и  овластяването на жените са сред приоритетите на Българското председателство, каза заместник-министър Русинова. По време на дискусията тя представи напредъка при обсъжданията на законодателните предложения на ЕК за директива за подобряване на баланса между професионалния и личния живот и за директивата за прилагане на принципа за равно третиране на мъжете и жените.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България