Архив от дата:

.


Зам.-министър Димитрова: Ще разчитаме на предложенията на всички партньори за изготвяне на новия Закон за хората с уврежданияЗаместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова присъства на тържество по повод честване на 93 години от учредяването с указ на цар Борис III на отделение за грижа към военноинвалидите и военнопострадалите. Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ е признато от Министерски съвет за национално представителна организация и е член в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.
 
Изключително много ценя становищата и предложенията на всички партньори при подготовката на новия Закон за хората с увреждания. Това е важна политика както за цялото европейско семейство, така и за България. За мен е чест да присъствам на честването на 105-ата годишнина от създаването на сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“, което е партньор, на когото можем да разчитаме за преодоляване на предизвикателствата в социалната сфера, заяви зам.-министър Димитрова.
 
Смятам, че широкото партньорство, което имаме както с национално представителните  организации на и за хората с увреждания, така и с другите граждански организации и институции, ще ни позволи на базата на натрупания вече опит да анализираме всички проблеми. На тази основа ще можем да предложим текстове в закона, които да създадат условия за реална интеграция на хората с увреждания, добави зам.-министър Димитрова.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България