Архив от дата:

.


Проектът на регламента ЕСФ + беше представен в МТСППроектът на Регламент за Европейския социален фонд плюс (ЕСФ +) за програмния период  2021-2027 г. беше представен от заместник-министъра на труда и социалната политика  Зорница Русинова и Андриана Сукова, заместник-генерален директор на генерална дирекция "Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване" към Европейската комисия. Това се случи на информационно събитие в Министерството на труда и социалната политика, организирано от управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за всички заинтересовани страни.

 

Европейският социален фонд плюс е финансовият инструмент, който ще инвестира директно в хората и ще осигури реалното изпълнение на Европейския стълб на социалните права през новия програмен период. Общият бюджет на ЕСФ+ е 101,2 милиарда евро. Предложението на Европейската комисия е най-малко 25% от тези средства да се отделят за насърчаване на мерките за социалното приобщаване и да се насочат към най-нуждаещите се, обясни зам.-министър Русинова.  В проекта на ЕС за следващия програмен период се предвижда увеличение с 8% на средствата за кохезионна политика за България. Надяваме се, че ще получим същото увеличение и при разпределянето на бюджета на Европейския социален фонд, каза Русинова.

 

Тя подчерта, че през настоящия програмен период България усвоява изключително успешно средствата от ЕСФ. Европейските средства трябва максимално бързо и лесно да стигат до българските граждани. Затова подкрепяме предложенията за опростяване на начина, по който финансите се управляват от институциите и усвоявани от бенефициентите.

 

Андриана Сукова обърна внимание, че ЕСФ+ ще постави акцент върху младежката безработица и социалното приобщаване. Държавите членки с висока младежка безработица ще трябва да посветят минимум 10% от заделения им ресурс за подкрепа на младежката заетост. Фондът ще продължи да допринася за уменията на хората чрез обучения, каза тя. Сукова подчерта, че новият европейски бюджет е насочен към планиране на ресурсите в посока сближаване на икономическите приоритети, посрещане на новите предизвикателства, пред които е изправена Европа от гледна точка на дигитализиращия се свят, повишаващите се изисквания за сигурност и отбраната, опазването на околната среда, миграцията и опазването на външните граници. 

 

Заместник-генералния директор на генерална дирекция " Заетост " обясни още, че чрез ЕСФ+ Европейската комисия цели да въведе по-ясни, по-модерни и по-прости финансови правила на ЕС и да създаде по-гъвкава и опростена версия на настоящия Европейски социален фонд.

 

По-късно през деня Зорница Русинова и Андриана Сукова посетиха Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Алеко Константинов“ в квартал „Надежда“ в София. Младежите, които вече 3 години се развиват под грижите на служителите на Центъра, показаха колко са напреднали в общуването си. Специалистите от ЦНСТ споделиха за трудното начало при извеждането на децата от институциите, подбора им според психологическия профил, възраст, тип увреждане и характер, бавния период по адаптация и работата на социалните работници и психиатрите, които се грижат за децата, като свои. Днес те са много по-отворени и комуникативни, някои от тях ходят на училище, придобиват професии, участват в състезания.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България