Архив от дата:

.


Зам.-министър Петрова: Средната заплата в България се увеличава с около 10% през последните годиниПрез последните години политиката по доходите позволява повишаване на средната работна заплата в България с ръстове  близки до 10% и това е едно от най-високите равнища в ЕС. Въпреки това цялостното равнище на доходите у нас все още е ниско. Затова търсенето на решения за намаляване на неравенството на доходите стои в центъра на икономическия и политическия дебат. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова по време на откриването на заседание на изпълнителния комитет IndustriALL European Trade Union днес в София.   


Според нея при добър социален диалог на всички нива е възможно постигането на по-голяма гъвкавост в политиката по заплащането, която да е съчетана с допълнителна защита на наемния труд. Заместник-министър Петрова обърна внимание, че дигитализацията поставя предизвикателства пред индустриалните отношения. Промените в структурата на заетостта и нарастващият брой на работещите без ясно обособено работно място и работодател, както и нарастващото разпространение на нестандартни форми на заетост и недеклариран труд са голямо предизвикателство за индустриалните отношения и затруднява организирането на работниците и осигуряването на традиционна защита от синдикатите чрез колективно договаряне, каза тя.
Тя посочи, че негативните общоевропейски демографски тенденции и застаряващо европейско население създават рискове от дисбаланс при търсенето и предлагането на работната сила, което може да деформира пазара на труда и да ограничи конкурентоспособността на икономиката.


Необходимото европейско финансиране за социална Европа следва адекватно да подпомага националните усилия за по-добри възможности за заетост, в борбата с бедността и за по-висока степен на социална интеграция, насърчаване на образованието, уменията и ученето през целия живот, по-висок растеж и устойчиви работни места, които водят до по-добро икономическо, социално и териториално сближаване, каза още заместник-министър Петрова.

 
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България