Архив от дата:

.


Зам.-министър Лазаров: Има положителни тенденции в заетостта на хората с уврежданияПрез последните години има положителни тенденции за увеличаване на заетостта и намаляване на безработицата сред хората с увреждания. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров на кръгла маса на тема „Законодателни решения в подкрепа на хората с увреждания“.
 
Към момента 87 000 души с увреждания са се реализирали на първичния трудов пазар, което е значително по-добър резултат в сравнение с предходните години. През  2013 г. коефициентът на безработица на хората с увреждания е бил 18,2%, докато през 2017 г. се е понижил до 8,5%, каза Лазаров. Той отбеляза, че един от инструментите, използван ефективно от държавата, е свързан с активната политика на пазара на труда, която подкрепя хората с увреждания да станат икономически активни, а от друга страна стимулира работодателите да наемат такива работници. 
 
Заместник-министър Лазаров информира, че на заседанието си следващата седмица Националният съвет за насърчаване на заетостта ще направи преразпределение на средства от Националния план за действие по заетостта, като ги насочи към атрактивни за работодателите мерки с акцент върху заетостта на хората с увреждания. Той припомни, че до 23 юли общините могат да кандидатстват за финансиране на проекти за изграждане на достъпна обществена среда по проект „Красива България“.  
 
Министерството на труда и социалната политика е отворено да предприеме стъпки за нормативни промени, за да може предвидените в законодателството защита на работните места на хора с увреждания да не се превръща в препятствие, а да стимулира тяхната заетост, каза в заключение заместник-министър Лазаров.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България