Архив от дата:

.


Министър Петков: Държавата отделя 230 млн. лв. за финансиране на над 1000 социални услуги за хора с увреждания и други уязвими групиДържавата отделя над 230 млн.лв. от бюджета за 2018 г. за финансирането на повече от 1000 социални услуги в страната. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, след като посети Дневния център за пълнолетни хора с увреждания в Комплекса за социални услуги „Св. Георги“ в Пловдив. По този начин се опитваме да осигурим социалното приобщаване на хората с увреждания и хора от други уязвими групи в обществото, добави той.

 

Министър Петков припомни, че според приетия план за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа се предвижда до 2021 г. да се разкрият 100 нови социални услуги. С този план ще започне деинституционализацията на грижата за възрастни. Десет институции за хора с умствена изостаналост, психични разстройства и деменция предстои да бъдат затворени. Потребителите им ще  бъдат изведени в по-съвременен тип услуги в общността, където ще получават по-качествена грижа, коментира министър Петков. Той добави, че работна група към Министерството на труда и социалната политика е предложило 25-30% повишаване на разходните стандарти за услугите, които предлагат 24-часова грижа, за да се осигурят по-добри условия на работа и по-високо заплащане на персонала. Решението дали това ще се случи се взема от Министерският съвет

 

Министър Петков припомни, че днес изтича крайният срок за изпращане на становища по проекта на Закон за хората с увреждания, които ще бъдат отразени при подготовкатра на нормативния акт. Усилията ни целят да постигнем съгласие. Не можем да си позволим да направим законодателни промени, които да се възприемат от част от хората с увреждания, а останалата част да не припознаят, че са в тяхна полза, коментира Петков. Той се запозна с материалната база, служителите и потребителите в Дневния център за пълнолетни лица с увреждания, който предоставя различни услуги – трудотерапия, арт терапия, спортни дейности. Условията са отлични. Комплексът обединява осем социални услуги и по този начин осигурява интегритет и много добра среда за потребителите. Този модел трябва да се реализира в цялата страна, каза министър Петков.

 

По-рано през деня той се срещна с майки на деца с увреждания. Като основен проблем родителите посочиха липсата на достъпна среда. Министър Петков ги информира, че по проект „Красива България“ Министерството на труда и социалната политика ще осигури финансиране за достъпна среда в 12 болници, училища и общински сгради. Полагаме усилия това, което дълги години не е ставало, да се случи. Държавата прави всичко възможно да се решават поставените проблеми, каза Бисер Петков.

 

Той обсъди развитието на социалните услуги в Пловдив на среща със заместник-кмета на общината Георги Титюков. Акцент беше поставен върху възможностите за осигуряване на асистентски услуги в домашна среда. Двамата посетиха Дневния център за деца и младежи с увреждания „Св. Петка“, който осигурява рехабилитация, логопед, физиотерапия и психологическа подкрепа на 34 потребители и техните семейства.

 

В края на работното си посещение в Пловдив министър Петков проведе среща с регионалните структури на Министерството на труда и социална политика в областния град.

 
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България