Архив от дата:

.


Заместник-министър Лазаров представи нестандартните форми на работа в България на конференция в Черна ГораЗаместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров участва в 7-ма регионална кръгла маса „Социалният диалог в Югоизточна Европа“ в Будва, Черна Гора. Дискусията се организира от Министерството на труда и социалните грижи на Черна гора и фондация „Фридрих Еберт“. Участниците във форума представиха нестандартните форми на работа в страни от Югоизточна Европа и влиянието на глобализацията и дигитализацията върху тях.

 

Малките и микро предприятия са 92 % от всички предприятия в страната. Заедно със сферата на предоставяне на услуги те имат основно значение за икономиката на България. Изследванията на Eurofound показват, че новите форми на заетост стават все по-популярни в държавите-членки на ЕС. През последните години значително се увеличава броят на заетите чрез тях, каза заместник-министър Лазаров.

 

В презентацията си той акцентира върху гъвкавостта на трудовите правоотношения, повишаването на квалификацията на работната сила и инвестициите в модерни технологии.

 

Предизвикателство за трудовия пазар в България е споделената икономика и платформите за работа през интернет. За посрещане на тези промени Министерството на труда и социалната политика стартира проект „Бъдещето на труда“. Основната му задача е анализиране на последните тенденции на пазара на труда и новите форми на труд. Целта е да се изготвят предложения за промени в националното законодателство.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България