Архив от дата:

.


Зам.-министър Русинова: С 5 млн. лева от ОПРЧР ще дадем възможност на неправителствени организации да развият иновативни социални услугиПрез месец октомври стартира операция по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по която неправителствените организации ще могат да кандидатстват с проекти за нови социални услуги. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова при откриването на Национална конференция на тема  „Епилепсия – равни възможности“, организирана от Асоциацията на родители на деца с епилепсия. 5 милиона лева ще бъдат отделени за развиването на иновативни социални услуги, които ще бъдат насочени към специфични целеви групи. „Разчитайки на неправителствения сектор, ние можем да намерим модерните начини за решаване на част от проблемите на хората с увреждания“, подчерта зам.-министър Русинова. 
 
В момента на територията на страната има около 2400 доставчици на социални услуги, а ангажимент на изпълнителната власт е да гарантира качеството на тези услуги. Заместник-министърът припомни, че със създаването на Закон за социалните услуги ще бъде направено разграничение между социалните плащания и реалните услуги, които гарантират равен шанс до всички публични услуги и пълноценен обществен живот на хората с увреждания. Според нея всяка група със специфични увреждания или затруднения в ежедневието трябва да бъде адресирана по определен начин. „Законът за социалните услуги дава съвсем различен ракурс на реформите, които предстоят в сферата на социалните услуги, защото ресурсът, който държавата ежегодно отделя за социални дейности, не е малък. Нашата роля е този ресурс да бъде ефективно оползотворен и максимално полезен за хората, които ползват тези услуги“, подчерта зам.-министър Русинова.  
 
Тя припомни, че през последните месеци темата за хората с увреждания е във фокуса на обществеността и на политиците. „Всички ние, независимо в какво качество сме – политици, експерти, научни среди или неправителствени организации, дължим много на хората с увреждания“, категорична беше Русинова. Според нея верният начин за решаване на проблемите на хората с увреждания в България е да се говори за тях и да се намират практични решения за подобряване на средата. Тя изрази надежда, че неправителствените организации и обществото ще подкрепят усилията на държавата за решаване на проблемите на хората с увреждания. „Ако имаме обществена подкрепа за реформите, които предстоят, и обществена чувствителност, че хората с увреждания не са различни, а са част от нашето общество, ние ще бъде успешни в това, което правим“, заяви зам.-министърът.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България