Архив от дата:

.


Заместник-министър Русинова участва в конференция на високо равнище в Брюксел срещу насилието на жениПриобщаващият, интелигентен и устойчив икономически растеж, предвиден в стратегията "Европа 2020", няма да се превърне в реалност без постигане на равенство между жените и мъжете и без прекратяване на насилието срещу жени.Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на конференцията на високо равнище на тема „Край на насилието над жени – оценка на ситуацията и следващи действия”, организиранa под патронажа на еврокомисаря по правосъдие, правата на потребителите и равенство между половете Вера Юрова в Брюксел.


В изказването си тя изрази подкрепата на България към действията, насочени към създаване на ниво ЕС на условия за равенство между жените и мъжете, недискриминация и превенция на насилието срещу жените. Политиката на българското правителство в тази област обединява усилията и действията на редица институции и неправителствени организации на централно и местно ниво, каза Русинова.


Безпрецедентното развитие на сектора на Информационните и комуникационните технологии през последните години създава възможности жените да преследват кариера в икономическа дейност с високи доходи и да направят важна стъпка към финансовата си независимост. Това може да се разглежда като превантивно действие предотвратяващо насилието срещу жени, тъй като то е дълбоко вкоренено в тяхната икономическа зависимост, каза Русинова.


Тя подчерта, че равенството между половете и противодействието на насилието не са проблем или кауза само за жените. Ангажирането на мъжете и на обществени личности за решаването на проблемите в тази област е много важно. Наложително е да работим усилено, за да осигурим ефективна координация на системата за социално подпомагане, устойчиво финансиране на специалисти за услуги за подкрепа на жертвите, програми за превенция и др.

 


Борбата и премахването на всички форми на насилие изисква координирани политики и всеобхватен мултидисциплинарен подход. Важно е да се гарантира, че всички заинтересовани страни на европейско, национално и местно равнище, включително неправителствени организации, социални партньори, медии, научната общност ще обединят усилия за намиране на решения на този социален проблем, каза Русинова.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България