Архив от дата:

.


Заместник-министър Русинова обсъди състоянието на пазара на труда с представители на ЕБВРЗаместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова се срещна с представители на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕВБР). Основна тема в разговора беше развитието на пазара на труда у нас в контекста на подготовката на ЕВБР на Стратегия за България. По време на срещата бяха обсъдени теми, свързани с демографията, борбата с безработицата и недекларираната заетост. Акцент в разговора бяха и възможностите за инвестиции в работни места и за повишаване на квалификацията на работната сила.

 

В последните години има положителни тенденции на пазара на труда в България, каза заместник-министър Русинова. По данни на Евростат през октомври безработицата в страната ни е 5,4%, докато средното равнище за ЕС е 6,7%. Министерството на труда и социалната политика полага усилия, за да преодолее предизвикателствата, свързани с липсата на квалифицирани работници и значителния дял дългосрочни безработни.

 

В тази връзка тя представи подписаните двустранни споразумения с Армения и Молдова за трудова миграция. Сред приоритетите на МТСП е и организирането на кариерни форуми в страни от Западна Европа с цел българите, които живеят и работят там, да се информират за възможностите за кариера у нас.

 

Русинова представи и инициативата на правителството за връщане на отпаднали ученици в училище, мерките за социално включване и активиране на икономически неактивни хора, както и политиката за увеличаване на доходите в България.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България