Архив от дата:

.


Зам.-министър Петрова откри форум за развитието на социалната икономикаЗаместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова откри кръгла маса в София на тема „Особености на развитието на социалната икономика в екосистемата на големия град“. В нея взеха участие Стилиян Баласопулов, председател на Националния съюз на трудово-производителните кооперации, представители на МТСП, Областната администрация на област София-град, Столична община, научните среди, социални предприятия и местната общност.

 

Социалните иновации и партньорствата са изключителбно важни за развитието на социалната икономика и социалното предприемачество. Те дават тласък за решаването на възникнали социални проблеми по иновативен начин. Без съвместни действия на различни равнища, без споделена отговорност, без насърчаване на социалните иновации в решаването на социални проблеми, реалните и качествени резултати биха били ограничени като ефект и приложно поле, заяви зам.-министър Петрова.

 

България за пореден път в рамките на тази година, в която страната ни бе председател на Съвета на ЕС, е домакин на значимо събитие в областта на социалната и солидарна икономика, което я превръща в притегателен център за дискусии и обмяна на опит в тази област.

 

Министерство на труда и социалната политика подкрепя дейности и инициативи, които имат потенциала да влияят върху вземането на решения и формирането на политики, водещи до подобряване жизненото равнище на различни уязвими групи от населението. Нашата политическа подкрепа се изразява в създаването на условия, които да благоприятстват разгръщането потенциала на социалните предприятия, каза още зам.-министърът.

 

По-късно зам.-министър Петрова откри научно-практическа конференция на тема „Социални иновации и научно-приложни аспекти на социалната икономика“. Конференцията се състоя като част от Регионалния форум за социално предприемачество, а основен фокус на дискусиите бяха организацията, стратегическото управление, финансирането и развитието на човешките ресурси при социалните предприемачи.

 

С приемането на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика изпълняваме мерките, заложени в Управленската програма на правителството, насочени към създаване на благоприятна среда за обособяване на сектор на социалната и солидарна икономика и прилагане на иновативни модели на социално предприемачество. Приоритетното извеждане на социалната и солидарна икономика е свързано и с Европейския стълб на социалните права, където социалната икономика има ключова роля за неговата реализация, заяви зам.-министър Петрова.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България