Архив от дата:

.


Министър Петков: През 2018 г. МТСП подготви пакет от три нови закона, с които се поставя основата на реформи в социалната сфераПрез 2018 г. Министерството на труда и социалната политика подготви пакет от три ключови и изцяло нови закона, с които се поставя основата на реформи в социалната сфера с фокус върху подобряването на политиките за хора с увреждания. Това са Законът за хората с увреждания, Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика и Закона за социалните услуги. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на  заключителната пресконференция на МТСП за 2018 г., в който участваха и заместник-министрите Лазар Лазаров и Зорница Русинова.

 

По време на брифинга министърът очерта най-важните резултати от дейността на министерството през отиващата си година и посочи водещите приоритети в сферата на социалната политика и заетостта през 2019 г. Петков разясни и детайли за предоставянето на новата месечна финансова подкрепа, която е регламентирана в Закона за хората с увреждания и след Нова година ще се плаща от Агенцията за социално подпомагане. Над 600 000 хора с увреждания ще имат право на тази подкрепа. Голяма част от тях, около 500 000 души, получават добавки за социална интеграция по действащия Закон за интеграция на хората с увреждания. Тези хора ще вземат новата помощ, без да е необходимо да подават заявления за получаването й в дирекция „Социално подпомагане“, обясни министър Петков.

 

Лицата, които получават към пенсията си добавка от 25% от социалната пенсия за инвалидност, но не вземат месечна добавка за социална интеграция, ще трябва да подадат заявление за отпускане на новата месечна финансова подкрепа в дирекция „Социално подпомагане“ според настоящия си адрес. Съгласно новия Закон за хората с увреждания Националният осигурителен институт ще прекрати служебно изплащането на добавката от 25% от социалната пенсия за инвалидност. Тя ще стане част от новата месечна финансова подкрепа и от 2019 г. ще се плаща от Агенцията за социално подпомагане. В повечето случаи размерът й ще е по-голям от досега получаваната добавка. В случаите, в които се получава намаление, законът регламентира, че ще се запази досегашния й по-благоприятен размер, увери министър Петков.

 

Той подчерта, че в проекта на Закона за социалните услуги е заложена цялостна реформа на модела на социалните услуги в България. Този инструмент за подкрепа ясно ще се разграничи от социалното подпомагане. Хората с увреждания и други уязвими групи от населението ще могат по улеснен начин да ползват социални услуги. Ще се въведат и общодостъпни услуги, от които ще могат да се възползват не само хората в риск, но и всички хора, които имат потребност, каза Петков.

 

Той добави, че предоставянето на услугите личен и социален асистент и домашен помощник, които се финансират със средства от държавния бюджет, ще продължи и от началото на 2019 г. без прекъсване. За финансирането им в бюджета на МТСП са предвидени 71,5 млн. лв. По данни на АСП тези услуги се ползват от около 24 000 потребители. След  1 септември 2019 г. услугата личен асистент ще се ползва по реда на Закона за личната помощ, каза министър Петков.

 

Приоритет на МТСП през 2019 г. ще е и преодоляването на предизвикателствата на пазара на труда, свързани с недостига на работна сила при намаляваща безработица. Започнахме целенасочена  работа за организиране на срещи с българи, които работят или учат в страни от Западна Европа, с цел да получат информация за възможностите да се завърнат и да правят кариера у нас. През 2019 г. се планира провеждането на кариерни форуми в Хага (Холандия), Мюнхен и Кьолн (Германия) и Лондон (Англия). През 2018 г. постигнахме резултати и при облекчаването на процедурите за заетост на граждани на трети държави. Допълнително стимулирахме тези процеси с подписването на двустранни спогодби за регулиране на трудовата миграция с Армения и Молдова. В процес на преговори сме за подписване на такива спогодби и с Украйна, Беларус и Грузия, каза още министър Петков.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България