Архив от дата:

.


Министър Петков: МТСП работи, за да осигури на децата най-добрата среда за развитиеС общи усилия на всички институции и гражданския сектор можем успешно да приключим процеса на деинституционализация на грижите за деца. България се сочи като добър пример и в други държави, които осъществяват или са на прага на започване на този процес. Това заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на участието си в конференция за деинституционализацията на грижите за деца, организирана от „Надежда и домове за децата“ – клон България. 
 
Постигнатите резултати в тази сфера дават основание да мобилизираме усилията си за приключване на процеса на деинституционализация на грижите за деца в рамките на  периода до 2021 г., какъвто срок сме поставили в законопроекта за социалните услуги. Приветствам вашите усилия и експертна помощ, както и тези на Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца на Нов български университет  този процес да се развие с необходимото качество и темпо, заяви министър Петков.
 
В изказването си министърът посочи, че от стартирането на процеса на деинституционализация през 2010 година досега броят на децата, настанени в съществуващите институции, е намалял в пъти. Това е реален резултат от процеса на деинституционализация, като  на изведените деца е осигурена семейна или близка до семейната грижа, добави той.
 
Радвам се, че това събитие е в рамките на подетата от Министерство на труда и социалната политика комуникационна кампания под мотото „Мисията е възможна“, защото всички работим за реализацията на тази благородна мисия да осигурим на децата най-добрата среда, така че да растат и развиват своя потенциал на всички етапи от своето детство, каза министър Петков.  Той посочи, че това е визията на новата Национална стратегия за детето с хоризонт 2030 година, която в момента е публикувана за обществено обсъждане.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България