Архив от дата:

.


Зам.-министър Русинова обсъди активната политика на пазара на труда с делегация на МВФЗаместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова се срещна днес с представители на Международният валутен фонд (МВФ). По време на разговора бяха обсъдени  състоянието на пазара на труда, мерките за повишаване на квалификацията на работната сила в България и за повишаване на доходите и жизнения стандарт у нас.

 

Инвестициите в образованието, квалификацията и преквалификацията са основна политика на МТСП в сферата на пазара на труда, подчерта заместник-министър Русинова. През изминалата година безработицата в страната е 5.4%. като това е най-ниското й равнище за последните десет години. Положителната тенденция на нейното намаляване се очаква да продължи и през следващите години, посочи заместник-министърът.

 

Заплатите също продължиха да нарастват с устойчиви темпове. За 2019 г. очакванията са те да се повишат средно с 8.4%, каза заместник-министър Русинова.

 

Тя цитира данни, според които с подкрепата на Европейския социален фонд през 2018 г. в обучение са включени 7 787 безработни, 32 % от които са от общини с равнище на безработица по-високо от средното за страната. За настоящата година по проекти, предложени от социалните партньори, е осигурено финансиране за професионалното обучение на 8 292 безработни по 47 професии. Държавното предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ в периода 2018-2019 г. ще обучи около 2 500 безработни от групите в неравностойно положение.

 

Русинова представи и мерките за интеграция на пазара на труда на икономически неактивни групи. В общините с най-много неактивни младежи работят младежки медиатори, Агенцията по заетостта организира трудови борси и съдейства за идентифицирането на регионалните нужди на пазара на труда. Заместник-министър Русинова информира делегацията на МВФ за резултатите от операциите „Активни“ и „Готови за работа“. Те се финансират по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и също са с фокус младежката заетост.

 

През 2019 г. МТСП работи активно в посока връщането в България на младежи, които учат в чуждестранни университети. Около 6 000 български студенти следват предимно в Германия, Великобритания и Холандия. За тази цел се организират 6 кариерни форума, на които работодатели предлагат конкретни работни позиции.

 

За справянето с предизвикателствата на пазара на труда България се опитва да привлече и високо квалифицирани специалисти от трети страни. През 2018 г. е даден достъп до пазара на труда на 1 604 граждани на 54 трети държави. С цел преодоляване на недостига на кадри МТСП подписа Спогодба за регулиране на трудовата миграция с Армения и Молдова, добави Русинова.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България