Архив от дата:

.


Зам.-министър Русинова: Бюджетът за социални услуги за 2019 г. е 264 млн. леваБюджетът, който държавата отделя за социални услуги през 2019 г. е в размер на 264 млн. лева. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова при откриването на Информационен ден по схемата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ във Велико Търново. Тя уточни, че в законопроекта за социалните услуги се предвижда да се създаде Карта на социалните услуги, което ще помогне за по-доброто им планиране в зависимост от потребностите на хората във всяко населено място.
 
Ще се промени и начина на финансиране на услугите. По този начин ресурсът, който държавата всяка година отделя, ще бъде далеч по-ефективно разпределен между отделните услуги, подчерта зам.-министър Русинова. Тя допълни, че със закона за първи път се регламентира нова услуга „Заместваща грижа“. Предвижда се и създаването на отделна агенция, която ще лицензира доставчиците на социални услуги. Русинова подчерта, че в закона се регламентират и изискванията за професионална квалификация на кадрите в социалната сфера. 
 
Зам.-министърът заяви, че процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е част от пилотното тестване на местно ниво на новия начин, по който ще се предоставят социалните услуги след приемането на новото законодателство в тази област. Тя съобщи, че има промяна в условията към общините, които кандидатстват за предоставянето на "Патронажна грижа". Минималният брой потребители на „Патронажна грижа“, за който може да бъде подаден проект е намален от 100 на 50 потребители. Общините, които могат да предлагат социалната услуга на по-малък брой потребители, могат да си партнират с други общини и заедно да подават проектите си. При партньорство на няколко общини, независимо от броя на потребителите, ОПРЧР ще предостави средства в размер до 50 хил. лв. за ремонт, обзавеждане и оборудване на помещенията за предоставяне на патронажна грижа. Очаква се по този начин а бъдат подкрепени над 17 000 души в цялата страна.  
 
Процедурата е част от изпълнението на дългосрочния план на правителството за деинституционализацията на възрастните хора и е в отговор на наболялата нужда на много общини да подпомогнат възрастното население, хората, които живеят в отдалечените населени места, хората с увреждания, коментира зам.-министър Русинова. 
 
По процедурата за патронажна грижа се планира да бъде изградена мрежа от мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастните и хората с увреждания. От тях ще могат да се възползват възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и хора с увреждания и техните семейства. Интегрираните услуги ще се предоставят не по-малко от 12 месеца, а всяко лице ще може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден. Общият бюджет на процедурата е 45,7 млн. лева. 
 
По време на посещението си във Велико Търново зам.-министър Русинова посети Общностния център за деца и родители „Царевград“ заедно с кмета на общината Даниел Панов. Русинова подчерта, че Велико Търново е сред най-активните общини, които изпълняват проекти в социалната сфера. На територията на общината се изпълняват около 680 проекта на стойност около 7 млн. лв. Част от тях са свързани със заетост, а други – с предоставянето на социални услуги, допълни тя.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България