Архив от дата:

.


Работещите в „АЛС България“ ще бъдат консултирани за трудовите си права в бюрата по труда в Ихтиман и Елин ПелинЕкипи на Агенцията по заетостта и Главната инспекция по труда ще проведат срещи с работниците на „АЛС България“ с цел да ги информират за трудовите им права и възможностите за намиране на нова работа, след като сегашният им работодател обяви намерение да закрие производството си. На 30.01.2019 г. ще се проведат консултациите в бюрото по труда в Елин Пелин, на чиято територия е заводът на „АЛС България“ в с. Мусачево. На 31.01.2019 г. екипи на двете институции ще проведат среща с работниците в бюрото по труда в Ихтиман. Консултациите са инициирани от Министерството на труда и социалната политика.
 
По време на консултациите работниците ще могат да получат информация за трудовите си права при престой по вина на работодателя и при прекратяване на трудовите правоотношения в условията на масови съкращения, както и за  свободните работни места в региона и посредническите услуги, които могат да ползват. При желание те могат да се регистрират в бюрата по труда и като заети лица, търсещи работа.
 
През миналата седмица екипи на Агенцията по заетостта и Главната инспекция по труда консултираха и представители на работодателя с цел да гарантират правилното прилагане на трудовото законодателство и на законодателството за насърчаване на заетостта, след като намерението му за прекратяване на дейността стана известно.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България