Архив от дата:

.


Заместник-министър Русинова: Близо 70 000 неактивни и безработни са започнали работа по проекти на ОПРЧРЗаместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова представи възможностите за откриване на работни места, повишаване на квалификацията на работещи и безработни и насърчаване на предприемачеството по проекти, финансирани от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) по време на месечната среща Бизнес лейди клуб. Тя акцентира и върху програмите и мерките, заложени в Националния план за действие по заетостта, чрез които се очаква през 2019 г. 16 500 безработни да започнат работа. Към момента по операции от ОПРЧР е осигурена заетост за близо 70 000 неактивни и безработни. Близо две трети от тях са младежи до 29 години, каза Русинова. 
 
Тя подчерта, че от 1 февруари работодателите могат да кандидатстват с проекти по процедура „Умения“ от ОПРЧР, която им дава възможност да обучат служителите си според собствените си програми. Операцията е с бюджет от 30 млн. лв. По проект „Умения“ ще се финансират дейности, които осигуряват връзката между необходимата квалификация/умения и изискванията на бъдещия пазар на труда, с което се създават необходимите предпоставки за постигане на конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се на знанието и технологичното развитие. Времето на дигиталните технологии, предполага придобиването и изграждането на нови компетентности, отговарящи на "уменията на бъдещето". За да се отговори на предизвикателствата, е необходимо да се инвестира в подходящи умения и да се подобри съответствието на тези умения с работните места в страната, изискващи притежаването на качествени и високотехнологични познания, каза заместник-министър Русинова. По операцията се предвижда да бъдат обхванати от обучения най-малко 5 500 заети и безработни лица.
 
Русинова обърна внимание и на актуалните тенденции на пазара на труда в България.  Безработицата достигна рекордно ниско равнище – 5,3% през 2018 г., което е значително под средната стойност за ЕС.  Коефициентът на заетост на населението между 15 и 65 години достигна 67,7%, което е най-високото равнище от 2003 г. досега, добави заместник-министърът.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България