Архив от дата:

.


България представи своя Шести периодичен доклад пред Комитета на ООН за икономически, социални и културни праваНа 21 и 22 февруари 2019 г. България представи своя Шести периодичен национален доклад по Международния пакт за икономически, социални и културни права. Това стана по време на 65-та сесия на Комитета на ООН за икономически, социални и културни права, която се проведе в Женева, Швейцария.
 
       Българската делегация бе водена от заместник-министъра на външните работи Юрий Щерк. В състава й бяха още заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, заместник-министърът на здравеопазването Жени Начева, постоянният представител на България към ООН в Женева - посланик Деяна Костадинова и заместник-председателката на Националния статистически институт Диана Янчева. Отговори на поставените от членове на Комитета въпроси дадоха още експерти от МОН, МТСП, МРРБ, ДАЗД, МК и МВнР. 
     
В хода на двудневната дискусия бяха поставени въпроси относно прилагането на Целите на устойчивото развитие в България, националните програми за борба с бедността, корупцията, домашното насилие, дискриминацията. Бяха представени мерките в областта на заетостта, равенството на половете, здравеопазването и културните права, деинституционализацията на грижата за деца в България,  жилищната политика и др.
 
Страната ни получи поздравления за водещата си позиция в рамките на ЕС по отношение на високия процент участие на жените в научни програми и изследвания в сектора на високите технологии.   
 
Членовете на Комитета за икономически, социални и културни права поздравиха българската делегация за високото ниво на представителност, за конструктивния и прозрачен подход и изчерпателната информация, предоставена по време на диалога. Отбелязана беше и високата ангажираност на страната по дискутираните теми. 
 
Комитетът на ООН за икономически, социални и културни права се състои от 18 независими експерти, представители на различни държави. Те наблюдават прилагането на Международния пакт в страните по него, които периодично се отчитат за изпълнението на препоръките на Комитета.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България