Архив от дата:

.


Зам.-министър Русинова: Законът за социалните услуги е ориентиран към пълноценното интегриране на човек в обществотоЗаконът за социалните услуги е един изцяло нов, реформаторски закон, който ясно разделя ангажиментите на държавата и общините като доставчици на социални услуги към хората, които имат нужда, разграничавайки го от социалните плащания за лица с ниски доходи. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова при откриването на национален форум „Актуални промени в социалното законодателство“, организиран от Националния алианс за социална отговорност, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Столична община.

 
Зам.-министър Русинова направи презентация, с която запозна участниците във форума с основните акценти в проекта на Закона за социалните услуги, който се очаква да влезе в сила от 1 януари 2020 г. Това е последният от пакета закони, подготвени от МТСП през миналата година, който включва - Закон за социалните услуги , Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика и Закон за хората с увреждания. Законът за социалните услуги е ориентиран изцяло към овластяването на човек и подпомагането му да се интегрира пълноценно в обществото, отбеляза зам.-министър Русинова.
 
Законът стъпва изцяло на нова философия на услугите. В него се дефинират видове социални услуги и дейности, които държавата ще финансира, вместо да се финансират местата, където се предоставят тези услуги. Така ще можем да подходим към конкретния случай с конкретното решение, посочи зам.-министър Русинова. 
 
Видовете социални услуги са дейности, свързани с информиране и консултиране, обучение за придобиване на умения, застъпничество и посредничество, подкрепа за придобиване на трудови умения, общностна работа, терапия и рехабилитация, резидентна грижа, дневна грижа и осигуряване на подслон. Комбинацията от тези видове дейности ще оформи и различните видове стандарти, така че услугите да се финансират според нуждите на хората, които ще ги ползват.
 
Следващата задача пред нас е гарантиране на качеството на тези услуги. В закона то е застъпено по няколко начина, сред които възможността за конкуренция, за промяна на философията на финансиране и контрола, който държавата може да осигури по отношение на качественото изпълнение на съответните стандарти, каза зам.-министър Русинова.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България