Архив от дата:

.


Приветствие на министър Бисер Петков към социалните работници по повод Световния ден на социалната работаУважаеми социални работници,

 

Приемете моите сърдечни поздрави по случай Вашия професионален празник – „Световния ден на социалната работа“! Този ден се отбелязва от 2007 г. по инициатива на Международната федерация на социалните работници в знак на признателност към приноса им за благото на световната общност.

 

Използвам приятния повод, за да изразя моето уважение и признателност към Вас и към Вашата трудна и отговорна работа. Вие сте призвани да бъдете опора и надежда на хората в тежките за тях моменти. Вашата протегната ръка помага и спасява човешки съдби. Приемете моята искрена благодарност за усилията, които ежедневно полагате да направите живота по-лек на нуждаещите се хора. 

 

Днес работата на социалния работник не е само професия, тя е и кауза. Вие изпълнявате тежката мисия да осигурявате по-добри условия на живот на хората, които се нуждаят от подкрепа. Това изисква социалният работник да има голямо сърце и много доброта, хуманност, съпричастност и отдаденост.

 

Същевременно сме свидетели на немалко случаи, в които Вашата работа несправедливо бива омаловажавана и пренебрегвана. Уверявам Ви, че Министерството на труда и социалната политика прави всичко възможно да изгради добър стандарт на работа, по-добро заплащане на Вашия труд, да организира повече обучения, за да може по-ефективно да помагате на нуждаещите се.

 

В приетия в началото на март Закон за социалните услуги са предвидени конкретни стъпки в тази посока. Повишаването на знанията и уменията на работещите в сектора е сред основните акценти в новата правна рамка. Законът регламентира, че служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги имат право на въвеждащо и надграждащи обучения. Предвидено е и въвеждането на стандарти за работното натоварване и за заплащането на професионалистите в сектора. Бяха предприети и стъпки за увеличаване на финансовите стандарти за социалните услуги, които са държавно делегирана дейност. През 2019 г. бюджетните средства за тяхното финансиране се увеличиха с около 30 млн. лв. и надхвърлиха 260 млн. лв. През настоящата година е предвиден и 10% ръст на средствата за заплати в бюджетната сфера, което ще се отрази благоприятно на възнагражденията на работещите в социалната сфера. Уверявам Ви, че ще продължим да полагаме усилия в тази посока и в следващите години.

 

Желая Ви много здраве, лично щастие и всеотдайност в тази благородна и хуманна професия.

 

Честит празник!
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България