Архив от дата:

.


Министър Петков: Повишаването на квалификацията на професионалистите в социалната сфера е акцент в Закона за социалните услугиМинистърът на труда и социалната политика Бисер Петков участва в  официалното честване на Международния ден на социалната работа и отбелязването на 30 години образование по социална работа в Нов български университет. Той поздрави организаторите на събитието Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца към университета за постигнатите резултати на екипа за повишаване на квалификацията, знанията и уменията на професионалистите в социалната сфера чрез подготовката на кадри. Министър Петков пожела на Нов български университет, който е пионер в обучението по социална работа, да запази лидерската си позиция и да остане в топ рейтинга на висшите училища.

 

В своето приветствие министър Петков изтъкна необходимостта от издигане на престижа на професията на социалния работник и допълни, че Министерството на труда и социалната политика(МТСП)полага усилия в тази посока. Той обясни, че приоритет в работата на МТСП е осигуряването на обучения, допълнителна подкрепа и повишаването на квалификацията както в териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане, така и на екипите, работещи в социалните услуги.  Министърът допълни, че  повишаването на знанията и уменията на работещите в сектора е сред основните акценти в  приетия в началото на март Закон за социалните услуги, който регламентира, че социалните работници  имат право на въвеждащо и надграждащи обучения.  В този закон успяхме да поставим акцент върху професионалистите в сектора като в подзаконовата нормативна уредба ще разработим стандарти за работното натоварване и за заплащането на професионалистите в сектора. Именно това ще допринесе социалните работници в социалните услуги да имат по-високо професионално самочувствие, много по-добра мотивация и по-добро възнаграждение за отговорната и трудна работа, която осъществяват, обясни министърът

 

Министър Петков е убеден, че предвидените мерки ще повишат привлекателността на професията, ще създадат по-добри условия за работа и повече  възможностите за кариерно развитие, както за работещите в сферата на социалните услуги, така и за настоящите и бъдещите студенти, които изберат да се посветят на социалната работа. Сигурен  съм, че новата магистърска програма на Нов български университет „Психо-социални интервенции за деца и семейства“ ще даде възможност на студентите да актуализират и надградят своите знания и опит съобразно най-съвременните парадигми в областта, заяви министърът.Това е изключително важно, защото днешните студенти са бъдещите професионалисти, от които зависи успехът на социалната политика и осигуряването на адекватна и качествена подкрепа на уязвимите групи от обществото, каза в заключение министър Петков.

 
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България