Архив от дата:

.


България и Виетнам ще си сътрудничат за преодоляване на недостига на кадриЗаместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова се срещна с посланика на Виетнам в България Доан Туан Лин по повод встъпването му в длъжност. По време на разговора бяха обсъдени възможностите за разширяване на сътрудничеството между двете страни в сферата на труда и социалната политика. Основен акцент беше поставен върху състоянието на пазара на труда, възможностите за професионално обучение на работещи и заети с цел повишаване на квалификацията, знанията и уменията на работната сила.
 
Заместник-министър Русинова посочи, че едно от основните предизвикателства пред пазара на труда в България е преодоляването на недостига на подготвени кадри. Тя представи предприетите от правителството мерки за преодоляване на проблема и запозна посланик Лин с промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност за облекчаване на вноса на кадри от страни извън ЕС.  
 
На база на тази правна рамка и при проявен интерес от българските работодатели към определен тип работници от трети страни Министерството на труда и социалната политика работи по сключването на двустранни спогодби за трудова миграция, каза Русинова. Тя добави, че те са добър механизъм, който от една страна гарантира  осигуряването на подходящи служители за българските работодатели, а от друга  - дава гаранция за правата и добрите условията на труд за чуждите работници в България.
  
По време на срещата посланик Доан Туан Лин подчерта, че в работата си ще акцентира върху засилването на икономическите връзки между държавите и вноса на работна ръка. Той цитира данни, според които над 150 000 виетнамци работят в чужбина, като 1600 от тях са в Европа. В края на 2018 г. в България има 50 работници от Виетнам.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България