Архив от дата:

.


България и Армения ще продължат сътрудничеството си в грижите за децаЗаместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова представи опита на България при провеждане на реформата за деинституционализация на грижите за деца пред делегация на Министерството на труда и социалните политики на Армения. В дискусията, която се проведе днес в София, участваха представителят на УНИЦЕФ за страната ни Джейн Муита и членове на организацията в двете страни. В срещата участваха и експерти от Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето.
 
Деинституционализацията е най-успешната, най-трудната, но и най-удовлетворяващата реформа. Тя е ключова за реформирането на социалната сфера, каза заместник-министър Русинова. В резултат на целенасочената политика и непрестанните усилия на всички ангажирани страни при реализиране на процеса на деинституционализация бяха постигнати съществени резултати. Основните от тях са свързани с намаляване на броя на децата в специализираните институции с над 92% (от 7 587 деца през 2010 г. до 593 деца в края на м. февруари 2019 г.). За същия период специализираните институции за деца намаляха с над 82 % - от 137 през 2010 г. до 24 в края на м. февруари 2019 г., посочи Русинова. 
 
Закриването на домовете за деца и изграждането на алтернативни социални услуги, в които децата живеят в близка до семейната среда, е огромен успех. Не по-малко важно е, че започнахме да променяме обществените нагласи и да създаваме различно отношение към децата, подчерта заместник-министър Русинова. Тя представи кампанията „Мисията е възможна“, чиято цел е да покаже, че всички деца могат да се реализират пълноценно, ако получат шанс и подкрепа от цялото общество.  Партньорството между България и Армения е изключително важно. Амбицията ни е двете страни да продължат сътрудничеството си и обмяната на добри практики и опит, което ще е от полза за всички деца в двете страни, каза Русинова. 
 
Представителят на УНИЦЕФ за България Джейн Муита подчерта, че има много какво да се научи от успехите на България в деинституционализацията през последните 10 години. Ръководителя на офиса на организацията в Армения Таня Радочай изрази надежда, че сътрудничеството между двете страни в тази сфера ще продължи.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България