Архив от дата:

.


Информационен ден за българи в Гърция в сферата на социалното осигуряване ще се проведе на 20 априлИнформационен ден за българите в Гърция в сферата на социалното осигуряване ще се проведе на 20 април в Александруполис. Събитието се организира от Службата по трудовите и социални въпроси към Министерство на труда и социалната политика съвместно с Националния осигурителен институт и Дружеството на българите в град Александруполис. Целта е да се повиши информираността на българските граждани в сферата на социалното осигуряване. 
 
По време на събитието ръководителят на Службата по трудови и социални въпроси и експерти от НОИ ще предоставят консултации по теми, свързани с ползването на социалноосигурителни права по условията на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност. Ще бъде предоставена информация за удостоверяване и ползване на осигурителен стаж за различни осигурителни рискове при наличие на осигурителен принос в повече от една държава-членка на Европейския съюз.
 
Информационният ден ще се проведе на адрес: ул. "28 октомври" 19, 68100 Александруполис. Началото е от  10 часа.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България