Архив от дата:

.


НСТС отбеляза 100-годишнината на Международната организация на трудаПреодоляването на предизвикателствата, свързани с бъдещето на труда, увеличаването на инвестициите в уменията на работната сила, създаването на ефективна система за учене през целия живот и на условия за достоен труд като средство за намаляване на бедността бяха основните теми, които бяха обсъдени по време на тържественото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество по повод 100-годишнината на Международната организация на труда. По време на форума, който се проведе днес в Министерския съвет, беше обсъден и приносът на България към дейността на МОТ и устойчивостта на тристранния диалог в страната. 
 
Правителството на България, българските синдикати и работодатели ще сътрудничат с Международната организация на труда по решаване на проблемите на бъдещето на труда, каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков в изказването си. Като най-големи предизвикателствата той очерта прогнозирането на тенденциите на пазара на труда в контекста на цифровизацията и мобилността на работната сила, както и необходимостта от придобиване на подходящи знания и умения, които да отговорят на потребностите от бъдещи работни места.
 
Инвестициите в развитието на способностите на човека, институциите на труда и достойна и устойчива заетост са ключови. Социалните и икономическите ползи трябва да стигнат до всички хора, като успехът на всяка политика трябва да се оценява с оглед на въздействието върху най-уязвимите, каза министър Петков. Той подчерта, че България е ратифицирала 101 конвенции на МОТ и по този показател се нарежда на 10-о място сред 187 държави-членки на организацията.
 
В събитието участва Маурицио Буси, заместник-регионален директор на МОТ за Европа и Централна Азия, който представи доклад на Глобалната комисия на МОТ за бъдещето на труда. В изказването си той акцентира върху увеличаването на инвестициите в уменията на хората и в разработването на активна политика на пазара на труда, която да подготвя хората за динамичните промени в света на труда. 
 
В тържественото заседание участваха бивши председатели на Националния съвет за тристранно сътрудничество, бивши министри на труда и социалната политика, представители на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България