Архив от дата:

.


Министър Петков: Колективното трудово договаряне осигурява възможности за по-добри условия на трудКолективното трудово договаряне е форма на двустранен социален диалог, която осигурява възможност за по-благоприятни права и по-добри условия на труд за работниците и служителите. Това заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на конференция „Принос на синдикатите на Балканите за процеса на интеграция. Правото на сдружаване и колективно договаряне в контекста на стогодишнината на МОТ“, организирана от КНСБ.
 
Добрият социален диалог води до ограничаване на острите трудови конфликти и осигуряване на социален мир, като успешно изпълнява ролята на свързващо звено, което сближава позициите на бизнеса и на работната сила и по този начин става гарант за правилното и взаимноприемливо регулиране на трудовите отношения, каза министър Петков. 
 
От присъединяването си към Международна организация по труда на 6 декември 1920 г.,  България се нарежда сред първите десет страни от всичките 187 членове на организацията по брой на ратифицирани конвенции –  общо 101. Това е доказателство за привързаността на нашата държава към трипартизма като начин за регулиране на трудовите отношения, каза министър Петков. 
 
Пред участниците в конференцията той подчерта важността на темата за бъдещето на труда и предизвикателствата, свързани с цифровизацията и глобализацията, пред които обществото ни е изправено. Необходимо  е да се възползваме от възможностите, предоставяни от очакваните промени, за да създадем по-светло бъдеще и да осигурим икономическа сигурност, равни възможност и социална справедливост, което да укрепи структурата на обществото и да гарантира достойни условия на труд за всички работещи, отбеляза министър Петков.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България